< sekcia Regióny

Časť majetkovej účasti štátu žilinského letiska by mala prejsť na kraj

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Prevod za kúpnu cenu jedno euro by mal byť realizovaný na základe zmluvy o prevode akcií v súlade s rozhodnutím vlády.

Bratislava 24. septembra (TASR) – Časť majetkovej účasti štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina (LSZA) by sa mala previesť na Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). Účasť štátu, ktorá predstavuje 65,52 %, by sa mala previesť za kúpnu cenu jedno euro. Vyplýva to z návrhu rozhodnutia, ktorým by sa mala na stredajšom (25. 9.) zasadnutí zaoberať vláda. Na rokovanie ho predkladá ministerstvo hospodárstva spolu s ministerstvom dopravy.

"Predmetom prevodu je majetková účasť štátu na podnikaní obchodnej spoločnosti LSZA vo výške 65,52 % podielu na základnom imaní tejto obchodnej spoločnosti, ktorý predstavuje 63 kusov akcií s menovitou hodnotou každej akcie 33.194 eur a 9 kusov akcií s menovitou hodnotou každej akcie 332 eur," uvádza sa v predkladacej správe.

Prevod za kúpnu cenu jedno euro by mal byť realizovaný na základe zmluvy o prevode akcií v súlade s rozhodnutím vlády. "Po realizácii prevodu bude podiel Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR na základnom imaní LSZA vo výške 34,01 % a podiel Žilinského samosprávneho kraja 65,99 %," ozrejmuje materiál.

Z rokovania MDV a ŽSK podľa materiálu vyplynul okrem vôle realizovať prevod časti majetkovej účasti štátu aj spoločný záujem zachovať prevádzku letiska Žilina a leteckú dopravu pre rozvoj regiónu najmä v oblasti cestovného ruchu, podnikateľských aktivít, výskumu a vzdelávania.

Letisko Žilina v Dolnom Hričove je medzinárodné verejné letisko, ktoré slúži pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti regiónu severozápadného Slovenska. Krátka dĺžka dráhy neumožňuje ekonomicky výhodnejšie lety väčších dopravných lietadiel (dovolenkové charterové lety, lety nízkonákladových dopravcov, cargo lety a podobne). Ročne je na letisku vykonaných približne 8000 vzletov a pristátí lietadiel, v prevažnej miere ide o cvičné lety Žilinskej univerzity v Žiline, komerčné lety tvoria necelé 1 %.