< sekcia Regióny

V obci Poniky budú mať školáci enviro výchovu s lesníkmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR – Milan Kapusta

Poniky majú svojím umiestnením v lesnom prostredí, ako aj dobrým fungovaním školy predpoklady na rozvoj vzdelávania v oblasti lesnej a ekologickej problematiky.

Poniky 1. septembra (TASR) – Obec Poniky v Banskobystrickom okrese a Národné lesnícke centrum vo Zvolene budú spolupracovať v oblasti lesnej pedagogiky a environmentálneho vzdelávania. TASR o tom informovala Anna Trnková z obecného úradu s tým, že podpísali dohodu, ktorá obci ako zriaďovateľovi miestnej základnej školy s materskou umožní rozvoj vzdelávania ich detí o lese a prírode.

Poniky majú svojím umiestnením v lesnom prostredí, ako aj dobrým fungovaním školy predpoklady na rozvoj vzdelávania v oblasti lesnej a ekologickej problematiky. V obci funguje i Poľovnícke združenie Bukovina, ktoré má na projekte spolupracovať.

"Na základe podpory vedenia obce a zastupiteľstva začne v krátkom čase fungovať pracovná skupina zložená zo zástupcov školy a spolupracujúcich subjektov. Pripraví pre školský rok 2019/2020 nové atraktívne aktivity pre žiakov, ktoré ich nielen zaujmú, ale posilnia ich vzťah k lesu, prírode, k miestu, ktoré je ich domovom," priblížila Trnková.

"Učenie o lese a prírode otvára cestu nielen k osvojovaniu si poznatkov o životnom prostredí, ale tiež k uvedomovaniu si dôležitých princípov trvalej udržateľnosti. Tak v lese, prírode či krajine a v prenesenom slova zmysle i v spoločnosti a medziľudských vzťahoch. Som rád, že sme dohodli spoluprácu na rozvoji školy a možno aj na vytváraní inšpiratívneho príkladu pre slovenské školstvo vôbec," zdôraznil Marcel Pecník, iniciátor projektu ďalšieho rozvoja miestnej školy.