Quantcast
< sekcia Regióny

Detva nesúhlasí, aby boli lúky Poľany v zozname európskeho významu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Národný zoznam území európskeho významu schvaľuje vláda SR. Následne SR zašle Európskej komisii aktualizovanú databázu území Natura 2000.

Detva 30. septembra (TASR) – Mesto Detva nesúhlasí s návrhom Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré chce lúky Poľany zaradiť do národného zoznamu území európskeho významu. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré samospráva zverejnila na svojej oficiálnej webstránke.

Dôvodom zaradenia pozemkov do zoznamu má byť ochrana biotopov vyskytujúcich sa na týchto pozemkoch. Mesto upozorňuje, že časť z pozemkov sa nachádza aj v katastrálnom území mesta Detva. „Navrhujeme konanie zastaviť. Naše stanovisko sme už zaslali Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,“ informoval primátor Ján Šufliarský.

Podľa neho nesúhlas s postupom ministerstva už vyslovila aj Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana, ktorej členmi sú mestá Detva a Hriňová, dotknuté obce a najdôležitejšie skupiny reprezentujúce ľudí žijúcich a podnikajúcich pod Poľanou. Spôsob zverejnenia zámeru s takým rozsahom dosahov na vlastnícke práva formou verejnej vyhlášky považuje primátor za neprimeraný, pretože sa dotýka približne 1500 vlastníkov pozemkov a navyše zasiahne aj do rozvojových zámerov obcí a miest. „Takýto zásah do územia by mal byť vopred prerokovaný a odkomunikovaný tak, aby nemal nepriaznivé sociálno-ekonomické dosahy na občanov,“ doplnil.

Tlačové oddelenie MŽP pre TASR uviedlo, že SR v zozname stále nemá niektoré vzácne druhy a biotopy európskeho významu dostatočné zastúpené. „Obhospodarovanie na týchto lúkach podobne tak aj v iných lokalitách nebude obmedzené. Na správne zachovanie vzácnych lúčnych biotopov sú pravidelné kosenie či pastva kľúčovými faktormi na zachovanie výnimočných biotopov na tomto území,“ pripomenulo s tým, že v prípade lúk Poľany viedol doterajší spôsob využívania pozemkov k zachovaniu týchto cenných pasienkov.

Zvýšenie súčasného stupňa ani ďalšie rozšírenia preto nie sú potrebné, naopak, mohli by viesť k nežiaducemu obmedzeniu obhospodarovania a teda aj farmárov. Poľana je jedinečné územie aj z hľadiska prírodných hodnôt,“ poznamenalo. Zdôraznilo tiež, že lokality sa vyberali tak, aby akceptovali schválené územné plány obcí. „Problém môže nastať, keď obec nemá územný plán a neboli známe schválené rozvojové zámery pri vymedzovaní lokalít," zdôraznilo.

Národný zoznam území európskeho významu schvaľuje vláda SR. Následne SR zašle Európskej komisii aktualizovanú databázu území Natura 2000.