< sekcia Regióny

Do Dní dobrovoľníctva sa zapojili školáci s primátorom mesta

Bez popisu Foto: TASR

Mladí dobrovoľníci pomáhali zbierať staré lístie, upravovať okolie pamätníkov na miestnom cintoríne či pripravovať zástavky na premaľovanie

Handlová 21. septembra (TASR) - Do čistenia verejných priestranstiev a pamätníkov sa v rámci Dní dobrovoľníctva v Handlovej zapojili deti zo Základnej školy na ulici Školská a primátor mesta Rudolf Podoba.

"Je úplne normálne a prirodzené, že v tejto ťažkej dobe, keď každý hovorí o kríze alebo dopade krízy na spoločnosť, treba urobiť aj niečo pre seba, v rámci mesta, nezištne. A ja som presvedčený, že ľudia sú nápomocní a veľmi radi pomôžu, pokiaľ to má zmysel," objasnil primátor Handlovej Rudolf Podoba dôvody zapojenia mesta do Dní dobrovoľníctva.

Mladí dobrovoľníci v okolí námestia hrabali a zbierali staré lístie. Druhá skupina pomáhala upravovať okolie pamätníkov na miestnom cintoríne. Ďalší pripravovali zástavky na následné premaľovávanie.

"Krásny zmysel to má práve s tou mládežou, že oni robia niečo pre spoločnosť a zapamätajú si to na celý život. Že to nie je len o tom natŕčať ruku a brať, ale aj dávať," dodal Podoba.

"Do Dní dobrovoľníctva sme sa zapojili, lebo nás zaujíma čistota mesta a chceme pomôcť, nielen teda dospelí, ale i deti, zveľadiť toto mesto. V podstate tou dobrovoľníckou prácou prispieť k prospechu mesta," objasnila riaditeľka Základnej školy na Školskej ulici Ľudmila Pogádlová.

Okrem zberu lístia, úpravy pamätníkov a natierania autobusových zástavok dobrovoľníci upratujú železničnú stanicu, upravujú náučný turistický chodník a detské ihriská.

Svoju činnosť budú 22. septembra prezentovať školy, inštitúcie a občianske združenia. Popoludnie bude venované charitatívnej akcii Na kolesách proti rakovine - symbolickej okružnej jazde na všetkom, čo má kolesá. Dni dobrovoľníctva sa skončia vyhodnotením na Námestí baníkov.