< sekcia Regióny

Dobrovoľníci dokážu okolie pozitívne meniť bez veľkých súm peňazí

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok

Od svojho vzniku v roku 2002 podporila Nitrianska komunitná nadácia celkovo 1046 projektov sumou 930.395 eur.


Nitra 10. decembra (TASR) - Nepotrebujú veľké sumy peňazí a aj napriek tomu dokážu často veľmi podstatne a pozitívne meniť svoje okolie a ovplyvňovať komunitu, v ktorej žijú. To je podľa Romany Bojdovej z Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) jeden z najdôležitejších prínosov dobrovoľníkov. Ako pripomína, NKN sa preto dlhodobo usiluje vytvárať pre fungovanie dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji priaznivé podmienky.

Od svojho vzniku v roku 2002 podporila NKN celkovo 1046 projektov sumou 930.395 eur. V tomto roku na 40 grantov poukázala 72.287 eur. "Všetky projekty, ktoré nadácia prostredníctvom svojich fondov podporí, zahŕňajú aj dobrovoľnícku činnosť zo strany poberateľov grantov. Počas roka je vyhlásených niekoľko grantových výziev, z ktorých každá je zameraná na určité oblasti podpory ako sú sociálna oblasť a zdravie, vzdelávanie, životné prostredie, kultúra či šport," uviedla Bojdová.

Podľa jej slov však pri podpore dobrovoľníctva nie je dôležitá iba finančná podpora rôznych verejnoprospešných projektov. "Veľmi dôležité je identifikovať aktívnych občanov a organizácie v regióne a poskytnúť im priestor pre realizáciu. Takéto projekty sú neziskové a prospešné pre nás všetkých, potrebujú len pomoc a podporu zo strany partnerov. NKN sa snaží byť partnerom grantistov počas celého procesu. Od podania žiadosti až po uvedenie projektu do života," vysvetlila Bojdová.

Jednou z aktivít nadácie, ktorá je zameraná na vyhľadávanie ľudí ochotných pomáhať svojmu okoliu, je aj program Mladí nitrianski filantropi. V rámci neho poskytuje NKN malé granty, ktorých cieľom je naštartovať tvorivú a dobrovoľnú činnosť mladých začínajúcich autorov neziskových projektov vo veku od 15 do 30 rokov.

Program je zameraný predovšetkým na vzdelávanie. Nadácia chce preto pre mladých filantropov zorganizovať v priebehu budúceho ročníka aj jednodňové školenia a workshopy na rôzne témy, ktoré sa týkajú písania projektov. "Podpora dobrovoľníkov, ktorí chcú pracovať v rámci Mladých nitrianskych filantropov, spočíva aj v tom, že NKN pre nich zabezpečuje donora, administratívu a odborné poradenstvo autorom projektov. Následne tiež zostavujeme grantovú komisiu, ktorá projekty hodnotí. Po vyhodnotení zozbiera výsledky a postará sa o administráciu realizácie projektu, jeho vyúčtovanie a ostatné formálne náležitosti. Grantistom je k dispozícii počas osobných či online konzultácii, vďaka ktorým získajú autori projektov vzácne rady pri ich písaní a realizovaní," doplnila Bojdová.

Vďaka programu Mladí nitrianski filantropi sa doteraz podporilo a zrealizovalo 80 verejnoprospešných aktivít celkovou sumou 20.773 eur. Bojdová však pripomína, že NKN poskytuje podporu a finančné granty aj na ďalšie verejnoprospešné dobrovoľnícke projekty v Nitrianskom kraji. Ich autormi sú organizácie i jednotlivci, ktorí vykonávajú túto činnosť dobrovoľne, bez nároku na odmenu. "NKN vybudovala napríklad Dobromapu, teda databázu neziskových organizácií v kraji, ktorá na webovej stránke dobromapa.sk slúži dobrovoľníkom ako nástroj na vyhľadávanie organizácií, v ktorých by sa mohli realizovať. Spolupracujeme s dobrovoľníkmi aj počas podujatí, ktoré organizujeme a poskytujeme im možnosť krátkodobej dobrovoľníckej činnosti najmä v oblasti administratívy či žurnalistiky," doplnila Bojdová.