< sekcia Regióny

Dubnica nad Váhom: Stredisko triedeného zberu presťahujú

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd

Obyvatelia okolitých rodinných domov pre hluk i zápach požadujú premiestnenie celej prevádzky.

Dubnica nad Váhom 19. januára (TASR) – Stredisko triedeného zberu na Sládkovičovej ulici v Dubnici nad Váhom zmení sídlo. Mesto tak vyhovie požiadavke obyvateľov bývajúcich v susedstve strediska.

Ako informoval dubnický viceprimátor a riaditeľ spoločnosti Technické služby mesta Dubnica Tomáš Trúchly, obyvatelia okolitých rodinných domov pre hluk i zápach požadujú premiestnenie celej prevádzky. Mesto preto momentálne vykonáva potrebné opatrenia, ktoré smerujú k jej budúcemu presťahovaniu.

„Účastníkmi konania o súhlas na prevádzkovanie strediska triedeného zberu sú aj obyvatelia okolitých rodinných domov, ktorí majú právo vyjadriť svoj názor. Umiestnenie strediska v tejto lokalite im spôsobuje niekoľkoročné komplikácie. Sme radi, že na základe dohody poskytli mestu súhlas na prevádzku strediska ešte na jeden rok. Obyvateľov ubezpečujeme, že mesto podniká všetky kroky, aby mohlo stredisko čo najskôr presťahovať,” priblížil viceprimátor.

Prvým krokom je odkúpenie vhodného pozemku, ktoré Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom schválilo na decembrovom zasadnutí. Nehnuteľný pozemok a objekty nachádzajúce sa na Nádražnej ulici, kde by malo nové stredisko triedeného zberu stáť, mesto odkúpilo takmer za 321.000 eur.

„Mesto objekt odkúpilo v decembri a po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností musí podať na okresný úrad zmenu procesu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Až potom môžeme začať s prípravou projektovej dokumentácie na nové stredisko triedeného zberu,” vysvetlila vedúca referátu životného prostredia Janka Beniaková s tým, že nové stredisko triedeného zberu by malo byť modernejšie, automatizovanejšie i kapacitne postačujúce.

Súčasťou strediska triedeného zberu na Sládkovičovej ulici bol do jesene 2018 aj zberný dvor. Na základe nesúhlasu s jeho umiestnením, ktorý vyjadrili obyvatelia rodinnej zástavby v jeho blízkosti, mesto v septembri 2018 vysunulo prevádzku zberného dvora na Nádražnú ulicu.