Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. júl 2024Meniny má Kamil
< sekcia Regióny

Dúbravku a Bory má prepojiť predĺženie Saratovskej popod vlakovú trať

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok

V súčasnosti je dopravné prepojenie miestnej časti Dúbravka na komunikáciu II/505 riešené po Agátovej ulici a podjazdom s napojením sa na svetelnú križovatku oproti hoby marketu.

Bratislava 5. novembra (TASR) – Nové prepojenie medzi Dúbravkou a časťou Bory má zabezpečiť predlženie štvorprúdovej Saratovskej ulice v jej prirodzenom priamom vedení s vybudovaním nového podjazdu pod vlakovou traťou. Vyplýva to zo zámeru verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby s predpokladanou hodnotou 10.513.065 eur bez DPH. Zákazku zaregistrovalo hlavné mesto SR Bratislava v elektronickom systéme Josephine.

Trasa novej komunikácie bude podľa projektu viesť cez pozemky v súčasnosti využívané záhradkármi, v mieste križovania so železničnou traťou sa vybuduje nový železničný most, popod ktorý bude komunikácia prechádzať. Prostredníctvom svetelnej križovatky sa novovybudovaná komunikácia napojí na existujúcu cestu II. triedy č. 505, a to v úseku medzi dvomi kruhovými križovatkami OK3 a OK 4. Nové dopravné spojenie rieši aj cyklotrasu a úpravu lokality v súlade s pripravovanou výstavbou terminálu osobnej integrovanej dopravy (TIOP). Okrem svetelnej križovatky pri napojení sa na cestu 505 má svetlená signalizácia riadiť aj križovanie Saratovskej a Agátovej ulice.

Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 12. decembra, hodnotiacim kritériom je cena. V návrhu zmluvy o dielo sa predpokladá výstavba komunikácie a jej objektov v rozpätí do 14 mesiacov od odovzdania staveniska.

V súčasnosti je dopravné prepojenie miestnej časti Dúbravka na komunikáciu II/505 riešené po Agátovej ulici a podjazdom s napojením sa na svetelnú križovatku oproti hoby marketu.