Quantcast
< sekcia Regióny

Dve základné školy v Spišskej Belej majú nové odborné učebne

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Hlavným cieľom projektov bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, zlepšenie kľúčových kompetencií, prírodovedných, polytechnických, jazykových zručností žiakov základných škôl.

Spišská Belá 19. októbra (TASR) - Dve základné školy v meste Spišská Belá majú nové odborné učebne. Mestu sa totiž podarilo v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získať prostriedky z Integrovaného regionálneho operačného programu. Informoval o tom Branislav Mahút z tamojšieho mestského úradu s tým, že výzva bola určená na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Nové odborné učebne tak pribudli v Základnej škole (ZŠ) Milana Rastislava Štefánika aj v ZŠ Jozefa Maximiliána Petzvala. "Projekty sme vypracovali v spolupráci so školami s ohľadom na ich špecifické potreby a požiadavky. Oba podané projekty boli úspešne schválené," uviedol Mahút.

Hlavným cieľom projektov bolo skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, zlepšenie kľúčových kompetencií, prírodovedných, polytechnických, jazykových zručností žiakov základných škôl. Zriadenie a modernizácia učební umožňujú žiakom špecializovať sa z hľadiska budúceho výberu povolania, a tým prispievajú k ich uplatniteľnosti na trhu práce.

"V ZŠ Milana Rastislava Štefánika sa nám podarilo zriadiť, vybaviť nábytkom a didaktickými pomôckami polytechnickú učebňu, biologicko-chemickú učebňu, fyzikálnu učebňu a učebňu IKT. Celkové náklady na projekt sú vo výške viac ako 171.000 eur," objasnil Mahút. V druhom prípade okrem už vymenovaných učební pribudla jazyková trieda a zmodernizovali tam tiež školskú knižnicu. Práce si vyžiadali viac ako 163.000 eur. Do učební okrem toho zakúpili aj potrebné zariadenie, ako napríklad interaktívne projektory, počítače, moderné softvéry, multifunkčné a 3D tlačiarne či roboty. Ich súčasťou je aj nové interiérové vybavenie, pracoviská na obrábanie kovov a dreva, vŕtanie, pílenie a brúsenie či laboratórne pracoviská.

"Spolufinancovanie zo strany mesta bolo vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov, 85 percent bude hradených z poskytnutého nenávratného finančného príspevku a desať percent zo štátneho rozpočtu," doplnil Mahút.