< sekcia Regióny

EkoGrob zachraňuje rastliny, hmyz i včely

Členovia skupiny EkoGrob. Foto: EkoGrob

Okrem vysádzania stromov a kríkov v obci majú v pláne aj výsadbu lúčnych kvetov, vybudovanie kŕmidiel, či hmyzích domčekov.

Veľký Grob 4. júna (Teraz.sk) - Mladí ľudia vo veľkom Grobe zachraňujú vzácne živočíchy a užitočný hmyz. Projektom Podpora ekosystému sa zapojili do programu EÚ Európskeho zboru solidarity a rozhodli sa založiť neformálnu skupinu EkoGrob. „Vo Veľkom Grobe ubúdajú vzácne opeľovače a iný významný hmyz. Tieto problémy sú vnímané ako veľmi závažné, keďže kataster obce sa radí do chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď,“ priblížila koordinátorka projektu Lenka Jánošíková.

Ako ďalej dodala, rôznymi aktivitami chcú bojovať proti premene krajiny a jej strate biodiverzity. Skupina sa snaží o udržanie si prirodzeného kolobehu zachovaním prirodzeného ekosystému. „Usilujeme sa o zvýšenie a prehĺbenie pozitívneho vzťahu ľudí k prírode, najmä detí prostredníctvom neformálneho vzdelávania,“ vysvetlila.

Okrem vysádzania stromov a kríkov v obci majú v pláne aj výsadbu lúčnych kvetov, vybudovanie kŕmidiel, či hmyzích domčekov. „Vďaka nim občania môžu pozorovať a vnímať, ako fungujú princípy a vzťahy v prírode. Hmyzie domčeky obývajú rôzne druhy hmyzu, ako aj samotárskych včiel,“ vysvetlila Jánošíková s tým, že sú prospešné v záhradách, keďže opeľujú kvety a navyše zbavujú rastliny škodcov.

Vysadená lúka.
Foto: EkoGrob


Aktivistom nie je vzdialené ani triedenie odpadu . Grobanom ho priblížia prostredníctvom informačnej tabule o jeho správnom triedení. „Nebude chýbať ani názorná ukážka doby rozkladu,“ uviedla koordinátorka.

Hoci mali v pláne aj niekoľko workshopov, tieto im zastavila koronakríza a tak sa aj oni z prostredia prírody musia presunúť do online priestoru. Prostredníctvom prezentácií na sociálnej sieti sa môžu záujemcovia dozvedieť mnohé zaujímavé informácie o živočíchoch , ktoré sa v katastri obce vyskytujú. "Mali by sme si chrániť každý jeden hmyz, ktorý sa vyskytuje v prírode, pretože sú súčasťou jeho kolobehu a nadväzujú na seba v potravinovom reťazci, “uzavrela Jánošíková.