Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. február 2024Meniny má Matej
< sekcia Regióny

Enviro inšpekcia začala so štátnym dozorom pri stavbe Klingerky 2 a 3

Na archívnej snímke usádzanie glajchy na strechu najvyššej bytovej budovy na Slovensku "Klingerky" v Bratislave vo štvrtok 19. novembra 2020. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Obyvatelia v podnete žiadali preveriť, či kontaminovaná pôda po bývalej fabrike je spracovávaná a uskladňovaná podľa noriem bezpečnosti. Developer to deklaruje.

Bratislava 16. februára (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) začala riadny výkon štátneho dozoru pri výstavbe projektu Klingerka 2 a 3 v Bratislave. Pre TASR to potvrdil hovorca SIŽP Dávid Vido. Obyvatelia v okolí totiž cítia v ovzduší šíriaci sa zápach zo zeminy, ktorá je skladovaná na hranici s domami. Hovorca developera Daniel Suchý uviedol, že v súčasnosti sa realizujú sanácie environmentálnej záťaže a prijali viacero opatrení, aby čiastočne zmiernili vplyv na obyvateľov.

SIŽP podľa Vida prijala v súvislosti s výstavbou niekoľko podnetov od obyvateľov. "Naši inšpektori vykonali terénnu obhliadku areálu a začali riadny výkon štátneho dozoru," uviedol Vido. Spresnil, že dozor pri výstavbe začal koncom novembra minulého roka a aktuálne vyšetrovanie stále nie je ukončené. "Vykonávajú ho dva samostatné odbory, a to odbor inšpekcie odpadového hospodárstva a odbor inšpekcie ochrany ovzdušia," doplnil.

Problematike sa podľa jeho slov intenzívne venujú od začatia výstavby. Priblížil, že rozumejú obyvateľom, ktorí bývajú v dotknutej oblasti. "Musíme uviesť, že ide o dlhodobý problém pri riešení sanácie environmentálnej záťaže po bývalých priemyselných areáloch a chemickej továrni," doplnil.

Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) v tomto stupni realizácie nevenuje stavbe zvýšenú pozornosť, keďže zatiaľ ide o "stavebnú jamu". "Štátny stavebný dohľad na predmetnej stavbe máme v pláne vykonať, ale až v období, kedy skutočne stavba zo zeme vyrastie," podotkol riaditeľ inšpektorátu v Bratislave Eduard Kolek.

Je podľa neho všeobecne známe, že pôda v tejto lokalite je značne znečistená a zdevastovaná, nakoľko v minulosti táto časť Bratislavy bola priemyselnou oblasťou. Šíriaci sa zápach v ovzduší podľa stavebnej inšpekcie predstavuje znečisťovanie životného prostredia, nie je však výsledok samotného stavebného procesu.

Obyvatelia v podnete žiadali preveriť, či kontaminovaná pôda po bývalej fabrike je spracovávaná a uskladňovaná podľa noriem bezpečnosti. Developer to deklaruje. "S obyvateľmi v okolí sme v kontakte už od prípravy prvej etapy projektu Klingerka," pre TASR to uviedol jeho hovorca Daniel Suchý.

Zároveň tvrdí, že obyvateľov vopred informovali o začiatku aktuálne sa konajúcej sanácie environmentálnej záťaže. "Odborné odstránenie historického znečistenia pôdy je však nevyhnutné bez ohľadu na našu výstavbu a v konečnom dôsledku prinesie zlepšenie životného prostredia v celej lokalite," doplnil.

Sanačné práce sa budú podľa neho realizovať počas minimálne dvoch rokoch. V rámci prípravných prác v území podľa slov hovorcu realizovali podrobný prieskum stavu životného prostredia, ktorý zhodnotil aktuálny rozsah znečistenia zemín a podzemných vôd. "Sprievodným javom sanačných prác je, bohužiaľ, aj šírenie zápachu, ktoré sa snažíme čo najviac zmierniť," podotkol.

Ako tvrdí, prijali viacero opatrení na zamedzenie prenosu prachu či iných nečistôt. Aplikujú aj absorbent zápachu. "Je však v závislosti od poveternostných podmienok viac alebo menej účinný," spresnil. Realizuje aj merania indikátorov zápachu, prekročenie limitu nezaznamenali.

Sanácia územia sa podľa neho koná v súlade s projektom geologickej úlohy a vykonáva ju odborná firma. Zároveň sú pravidelne sledované vybrané zložky životného prostredia. "Na základe nami dostupných informácií nebol počas priebehu sanačných prác zaznamenaný žiaden nedostatok, či zistená iná skutočnosť, ktorá by ukazovala nesúlad realizovanej činnosti s platnou legislatívou," doplnil Suchý.