Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. december 2023Meniny má Bibiana
< sekcia Regióny

Likvidácia toxickej skládky v Strážskom zatiaľ nie je na programe

Na snímke poslanecký prieskum pri výtoku z odkaliska Poša, kde odpadové látky filtruje zeolit, v Poši 1. júna 2021. Foto: TASR - Jana Ďurašková

Likvidáciu envirozáťaže v Strážskom si súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení stanovila v rámci envirotém za svoju prioritu.

Strážske 26. augusta (TASR) – Aj napriek tomu, že kontaminácia pôdy polychlórovanými bifenylmi (PCB) je spomedzi troch lokalít s prítomnosťou sudov s toxickými látkami z výroby z bývalého štátneho podniku Chemko Strážske vo zvernici Orlová najvyššia pri takzvanom „prameni" vyvierajúcom spod skládky, sanácia skládky zatiaľ nie je na zozname záchranných prác. Vyplýva to zo zmluvy o partnerstve medzi rezortom vnútra a Slovenskou technickou univerzitou pri plnení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády k riešeniu krízovej situácie v Strážskom.

Ako preukázala analýza pôdnych vzoriek odobratých na viacerých miestach susediacich s areálom bývalého štátneho podniku realizovaná Geoanalytickým laboratóriom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi, pôda pri „výmoku" zo zahrnutej skládky vo zvernici prekročila limit obsahu PCB v pôde 1317-násobne. Pri výmoku z bývalej teplárne je prekročenie 93-násobné, pri takzvanej ošipárni 12-krát väčšie.

Dôvodom, prečo sa sanačné práce v rámci prvej etapy záchranných prác, na ktorej príprave sa aktuálne pracuje, majú týkať len odstránenia sudov s toxickým odpadom z objektov teplárne a ošipárne, má byť nízka koncentrácia PCB vo vode vytekajúcej spod skládky.

„Rozbory vytekajúcich látok preukázali, že pri aktuálnej výdatnosti prameňa by sa za 100 rokov dostalo do okolia 7,8 gramu PCB, preto sa celé asanovanie skládky, vybagrovanie, separácia sudov s chemickým odpadom a odvezenie, v tomto štádiu riešenia krízovej situácie nepredpokladá," skonštatovali odborníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU.

Podľa nich sa však zároveň zo skládky s rozlohou približne 2100 – 2500 štvorcových metrov s odhadovaným množstvom 25 000 až 70 000 ton zakopaného toxického odpadu vyplavujú aj látky, ktorými sa dosiaľ „niekto zaoberal". Súčasťou prvej etapy sanačných prác tak má, spolu s odstránením skorodovaných sudov z objektov teplárne a ošipárne a zaizolovaním oboch stavieb, byť aj odobratie vzoriek z viacerých miest skládky a ich rozbor. Na základe jeho výsledkov odborníci aktuálne uvažujú nad dvomi spôsobmi ďalšieho riešenia. Okrem vykopania a odstránenia sudov hovoria i o možnosti vybudovania filtračného systému na čistenie vody vytekajúcej z prameňa. V rámci prvej etapy odporúča STU prameň ohradiť, aby k nemu nemala prístup zver žijúca vo zvernici.

Najdôležitejšie v rámci riešenia mimoriadnej situácie je podľa STU odstrániť sudy s toxickým odpadom z objektu ošipárne, ktorý je v zlom technickom stave. Objekt teplárne, kde je uložených viac ako 5000 sudov s toxickým odpadom, sa má sanovať ako druhý.

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu začiatkom roka 2019 aj majiteľ susedných pozemkov. Od začiatku roka 2020 má riešeniu envirozáťaže pomôcť vyhlásená mimoriadna situácia, v rámci ktorej má ministerstvo vnútra zrealizovať odstránenie sudov s toxickými látkami. Na sanácii envirozáťaže sa podieľajú aj rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva.

Likvidáciu envirozáťaže v Strážskom si súčasná vláda vo svojom programovom vyhlásení stanovila v rámci envirotém za svoju prioritu.