Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. september 2023Meniny má Edita
< sekcia Regióny

VIDEO: Gymnázium Tisovec oslávi 25. výročie založenia

Na snímke budova Evanjelického gymnázia Tisovec v okrese Rimavská Sobota, 12. september 2016 Foto: TASR - Branislav Caban

Práve školská budova z roku 1928, kedy sa stavali takzvané jubilejné školy pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky (ČSR), je jedným zo symbolov Evanjelického gymnázia Tisovec.

Tisovec 12. septembra (TASR) – História Evanjelického gymnázia Tisovec (EGT) na severe okresu Rimavská Sobota sa začala písať pred takmer 25 rokmi v septembri 1992, kedy do jeho lavíc zasadli prví študenti. Ako TASR informovala riaditeľka Helena Pašiaková, ktorá na čele EGT stojí od samého počiatku a patrí k jeho zakladateľom, zriadenie školy bolo vyvrcholením nadšenia skupiny ľudí, ktorí si predsavzali obnoviť v meste vzdelávaciu inštitúciu tohto typu.

"Otcom myšlienky opätovného zriadenia gymnázia v Tisovci bol miestny rodák Miroslav Kuchta, ktorý pôsobil ako právnik vo Zvolene, zostal však veľkým lokálpatriotom. Do Tisovca sa pravidelne vracal, mal tu rodičovský dom. Prázdnu školskú budovu, do ktorej kedysi sám chodieval, videl ako príležitosť na obnovenie gymnázia," priblížila riaditeľka, podľa ktorej sa s touto myšlienkou zdôveril svojej susede Ľudmile Pánisovej.

"Je to moja priateľka a keď mi o tomto zámere povedala, nadchla som sa preň. Takto sa postupne zoskupila kopa nadšených ľudí, ktorí nepozerali na možné prekážky a dali sa do budovania novej školskej inštitúcie. Okrem iných nám pomáhal aj Igor Kišš, ktorý mal na Generálnom biskupskom úrade na starosti školstvo," načrtla Pašiaková, podľa ktorej sa k myšlienke zriadenia gymnázia Tisovčania postavili veľmi pozitívne. "Podporilo ju jednohlasne celé mestské zastupiteľstvo, vrátane bývalých komunistov. Rodičia našich prvých žiakov dokonca chodili na brigády a pomáhali nám s obnovou objektu školy," dodala.

Práve školská budova z roku 1928, kedy sa stavali takzvané jubilejné školy pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky (ČSR), je jedným zo symbolov EGT. "Budova slúžila najprv ako meštianska škola, ktorú by sme dnes mohli prirovnať k druhému stupňu základnej školy a pripravovala deti pre praktické povolania," vysvetlila Pašiaková.

Zmena nastala v roku 1938, keď južné územia ČSR pripadli Maďarsku a žiaci z Tisovca viac nemohli chodievať do gymnázia v Rimavskej Sobote. "Na základe toho sa zriadilo gymnázium v tejto budove. Chodilo tam vtedy okolo 500 žiakov, ktorých mal na starosti 30-členný profesorský zbor. Tisovec bol v tom čase na periférii a profesorov, ktorí neboli stotožnení a lojálni s režimom Slovenského štátu, posielali za trest práve sem. To bolo veľkou výhodou pre študentov, ktorí tak mali za profesorov silné a výrazné osobnosti," podotkla riaditeľka a doplnila, že táto škola fungovala až do roku 1953, kedy boli v rámci školskej reformy gymnáziá zrušené ako buržoázny prežitok.

Nasledujúce desaťročia bola v budove základná škola (ZŠ). Po jej presťahovaní do novovybudovaného komplexu ZŠ v 70. rokoch sídlili v objekte rôzne iné inštitúcie, istý čas bol aj prázdny a chátral. Zmena k lepšiemu sa udiala až v roku 1992, kedy EGT vzniklo a zároveň sa začala aj obnova budovy. "Rekonštrukcia prebehla rýchlo a do vynovených priestorov sme sa presťahovali v novembri 1994. Zaujímavosťou je, že to bola prvá budova v Tisovci, ktorá mala plastové okná a zateplenie," spomenula čriepok z dejín školy Pašiaková s tým, že veľkú zásluhu na rýchlej obnove má jedna z prvých učiteliek EGT, Julie Ballantyne zo Spojených štátov amerických, ktorej pamiatku dnes pripomína jej portrét v priestoroch školy.

Na snímke portrét Američanky Julii Ballantyne, jednej z prvých učiteliek Evanjelického gymnázia Tisovec v okrese Rimavská Sobota. Zaslúžila sa o získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu školy a jej portrét v súčasnosti visí vo vestibule gymnázia, 12. september 2016
Foto: TASR - Branislav Caban


"Keď videla, v akom zlom stave je budova, hneď začala písať listy priateľom do USA a Kanady. Materiálnu a finančnú pomoc zastrešila na návrh Dušana Tótha Lutheránska liga neordinovaných v St. Louis, ktorej kľúčovou osobnosťou bol Rudy Schaser. Vyzbieralo sa toľko finančných prostriedkov, že vo veľmi krátkom čase sa mohla uskutočniť rekonštrukcia. Pomocou však boli aj dane od tunajšieho podniku Cestné a stavebné mechanizmy, ktoré boli presmerované na účely rekonštrukcie," priblížila financovanie obnovy riaditeľka s tým, že tretím zdrojom boli verejné zbierky.

Najvýraznejším rysom gymnázia je bilingválnosť


Jedným z hlavným rysov Evanjelického gymnázia Tisovec (EGT) je jeho bilingválnosť, teda vyučovanie v slovenskom i anglickom jazyku. Podľa slov riaditeľky Heleny Pašiakovej žiaci bilingválne vyučovanie zvládajú, hoci počas rokov je badateľné zníženie ich úrovne.

Detí je menej a s tým súvisí aj určitý pokles vo vedomostiach i v správaní. Sme síce nadregionálnou školou a stále k nám chodia najlepší žiaci, ale musím konštatovať, že nie sú vedomostne tak pripravení, ako ich predchodcovia. U niektorých pozorujeme aj sociálne problémy, teda sa nevedia sociálne správať,“ povedala riaditeľka, podľa ktorej je v tomto smere problémom aj financovanie škôl podľa počtu žiakov. „Každá škola je rada, že so žiakom prídu peniaze a na kvalitu sa jednoducho nehľadí,“ konštatovala.

V súčasnosti sú podľa jej slov navyše širšie možnosti štúdia na dvojjazyčných školách, než tomu bolo pred 25 rokmi, kedy EGT vzniklo. „Postupne začali viaceré školy z dôvodu svojho zatraktívnenia a pritiahnutia študentov ponúkať bilingválne vyučovanie. Nie vždy však bolo dostatočne zabezpečené. Teraz sa to však legislatívne sprísnilo, čomu sme radi, pretože nechceme, aby klesala úroveň takýchto dvojjazyčných škôl,“ vysvetlila Pašiaková.

Ako ďalej spomenula, aj z dôvodu rozšírenia bilingválnych škôl už dnes cudzí jazyk či počítače nemožno považovať za veľkú konkurenčnú výhodu. „Snažíme sa preto stavať na hodnotách a formovaní žiaka ako celistvej osobnosti. Chceme tiež rozvíjať kritické myslenie, či istým spôsobom eliminovať negatívne dopady na deti, medzi ktoré patrí napríklad enormné množstve informácií, z ktorých si nevedia vybrať,“ načrtla s tým, že za podstatné považuje aj vzdelávanie pedagógov nad rámec legislatívnych povinností. „Učiteľ v dnešnej dobe musí byť inšpirátor a rozvíjať všetky stránky dieťaťa,“ zdôraznila.

Na snímke jedna zo špeciálnych učební Evanjelického gymnázia Tisovec v okrese Rimavská Sobota, 12. september 2016
Foto: TASR - Branislav Caban


Na EGT sa aktuálne v septembri začal jubilejný 25. školský rok a podľa riaditeľky sa za ten čas udiali veľmi veľké zmeny. „Deti sú iné. Spoločnosť sa zmenila a jej odraz vidíme aj u našich žiakov. Nie vždy sme s týmito zmenami spokojní, zdá sa nám, že tí prví absolventi prichádzali s entuziazmom, boli veľmi aktívni. Dnešná doba je individualistická, dnešné deti skôr vytvárajú partnerstvá na sociálnych sieťach a nie v reálnom živote, čo veľmi silno poznačuje aj našu učiteľskú prácu,“ dodala.

V súčasnosti na gymnáziu študuje 260 žiakov, o ktorých sa stará tím 17 interných a piatich externých pedagógov. Na škole tiež pôsobia traja zahraniční lektori. „Od začiatku nášho pôsobenia k nám prichádzajú ako učitelia Američania. Sú istým spôsobom aj misionári, lebo prichádzajú z evanjelických cirkví. Pomáhajú formovať deti a aj my sme sa od nich veľa naučili,“ podotkla Pašiaková s tým, že aj slovenskí učitelia EGT sú bilingvalisti a vzdelanie si doplnili aj na zahraničných školách.

Ďalšou podporou edukácie v EGT je spolupráca s Concordia University v meste Seward v štáte Nebraske v USA. „Niektorí naši učitelia tam absolvovali študijný pobyt a my sme sa pre univerzitu stali cvičnou školou. Ich študenti prichádzajú k nám absolvovať učiteľskú prax,“ priblížila riaditeľka s tým, že majú aj vlastný výmenný program pre žiakov. „Naši žiaci sú v hostiteľských rodinách a navštevujú zväčša evanjelické školy. Zdokonalia sa nielen v jazyku, ale tiež vidia inú kultúru a ľudsky dozrievajú. S týmito aktivitami sme začali hneď pri založení nášho gymnázia a pokračujeme v nich dodnes,“ zakončila.

Študenti majú k dispozícii aj voľnočasové aktivity


Množstvo aktivít z oblasti športu i kultúry, ktorými môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas, majú k dispozícii študenti Evanjelického gymnázia (EGT) v Tisovci. Ako TASR informovala jeho riaditeľka Helena Pašiaková, konkrétne činnosti sa počas jednotlivých školských rokov menia, pričom škola sa vždy snaží prispôsobiť záujmom žiakov. Tí sami navrhujú, čomu by sa chceli vo voľnom čase organizovane venovať.

"Tieto aktivity na našej škole už tradične označujeme slovom Blackbox a ich obsah záleží od toho, aké deti, s akými záujmami sa nám na škole stretnú. V minulosti sme tu mali horolezcov, skialpinistov, filmový klub, ale aj spevácky zbor. V poslednom období máme kvalitný dramatický súbor a naši študenti majú záujem tiež o športové vyžitie," priblížila riaditeľka.

Ako doplnila Lýdia Naďová, školská farárka, dominantným športom je na škole v súčasnosti floorbal, ktorý vedú s kolegyňou ako trénerky. V budúcnosti sa však chcú zamerať i na basketbal či volejbal. "Istý čas sme skúšali tiež bejzbal, ktorý trénovali naši americkí kolegovia. Deti to zaujalo a chceli by v tejto aktivite pokračovať, bude to však záležať od toho, akí lektori z USA k nám prídu v tomto roku," povedala Naďová s tým, že všetkým športom sa venujú len ako forme relaxu a zatiaľ sa nezúčastňujú súťaží. "Sú však návrhy od minuloročných prvákov, že by chceli súťažiť, pretože sú vo floorbale naozaj dobrí," dodala.

VIDEO: Evanjelické gymnázium Tisovec oslávi 25. výročie založenia, jeho najvýraznejším rysom je bilingválnosť


Práve športovanie je podľa nej jedna z foriem, ako osloviť dnešnú mládež, pričom tieto fyzické aktivity sa na škole snažia spájať i s duchovnom. "Chceme deťom ukázať, že športovať vedia aj kresťania a že to nie je len o modlení sa či sedení nad zbožnými knihami, ale ide aj o pohyb," vysvetlila farárka.

Na realizáciu spomínaných športových činností si EGT prenajíma telocvične miestnej základnej i strednej školy, nakoľko v jeho areáli sa nachádza len malé fitnescentrum a "minitelocvičňa", v ktorej však študenti majú k dispozícii lezeckú stenu. Neďaleko školy je tiež situované ihrisko s umelým povrchom a dva tenisové kurty.

Medzi spoločenské a kultúrne aktivity študentov EGT patrí koledovanie pred Vianocami či pravidelné návštevy miestneho domova dôchodcov. "Klientom zaspievame nejaké piesne v slovenčine i angličtine, prečítame im niečo z Božieho slova a pomodlíme sa za ich potreby. Hrávame s nimi tiež rôzne hry," načrtla Naďová, podľa ktorej sú tieto stretnutia generačným obohatením pre obidve strany.

Novou aktivitou, do ktorej sa škola zapojila prvýkrát v tomto školskom roku, je Duke of Edinburgh International Award, teda Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Podľa slov riaditeľky ide o program na neformálne vzdelávanie mladých ľudí, v rámci ktorého si študenti sami vyberajú oblasti, v ktorých sa chcú vzdelávať.