< sekcia Regióny

Rooseveltova nemocnica opäť získala certifikáciu na vedu a výskum

Rooseveltova nemocnica, foto z archívu. Foto: bystricoviny

Získanie certifikácie v oblasti vedy a výskumu zvyšuje kredit nemocnice na poli vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti.

Banská Bystrica 16. septembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici opätovne získala európsku certifikáciu ISO 9001 na realizáciu vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti v odboroch zdravotnej starostlivosti. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že banskobystrická fakultná nemocnica je len druhou nemocnicou na Slovensku, ktorá uvedenú normu spĺňa.

„Vedu a výskum považujeme za jednu z našich priorít, pretože významným spôsobom zvyšuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na nastavovaní procesného a projektového riadenia v oblasti biomedicínskeho výskumu a klinického skúšania, ale i úspešnej implementácii do praxe pracujeme už niekoľko rokov,“ uviedla riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Získanie certifikácie v oblasti vedy a výskumu zvyšuje kredit Rooseveltovej nemocnice na poli vedecko-výskumnej a vývojovej činnosti, a to ako riešiteľa alebo potenciálneho partnera v národných či medzinárodných štúdiách.

„Ako príklady vedecko-výskumných projektov môžeme uviesť dva aktuálne implementované v oblasti telemedicíny, početné menšie štúdie na jednotlivých pracoviskách, prípravu implementácie ERAS protokolov, ako i našu participáciu v pripravovaných medzinárodných projektoch,“ doplnil vedúci oddelenia pre vedu, výskum a vzdelávanie nemocnice Igor Martuliak.

Procesy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo FNsP v Banskej Bystrici boli začiatkom septembra monitorované a preverené certifikačnou spoločnosťou SGS Slovakia. Nemocnica sa zaviazala udržiavať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001 v roku 2008, odvtedy bola pravidelne recertifikovaná. Úspešný tohtoročný audit nemocnicu certifikuje na nasledujúce tri roky.