< sekcia Regióny

Handlová dlhovala ku koncu minulého roka 1,9 milióna eur

Pamätník baníka počas Dňa bielych ruží v Handlovej. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Celkové príjmy mesta k 31. decembru minulého roka predstavovali 14.314.509,81 eura, výdavky samosprávy boli na úrovni 12.815.776,57 eura.

Handlová 4. mája (TASR) - Celkový dlh mesta Handlová ku koncu minulého roka predstavoval viac ako 7,913 milióna eur. Zadlženosť mesta bez úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania bola vo výške 1.918.584,85 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2020, ktorý na svojom rokovaní koncom apríla schválili mestskí poslanci.

Celková úverová zadlženosť Handlovej bola na úrovni 15,79 percenta. Mesto evidovalo ku koncu minulého roka záväzky vo výške 9,5 milióna eur.

Celkové príjmy mesta k 31. decembru minulého roka predstavovali 14.314.509,81 eura, výdavky samosprávy boli na úrovni 12.815.776,57 eura. Mesto tak uzatvorilo hospodárenie s prebytkom vo výške 1.498.733,24 eura. Na tvorbu rezervného fondu po odpočítaní účelovo viazaných prostriedkov dá 718.938,98 eura.

Samospráva plánuje z rezervného fondu financovať päticu investičných akcií v celkovej hodnote 428.000 eur. Financie využije na opravu strechy na dome opatrovateľskej služby na Ulici 29. augusta, vybudovanie stojísk na nádoby na komunálny odpad, rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli Základnej školy Školská, revitalizáciu priestoru otočne pred kostolom a farou v Novej Lehote a budovanie parkovacích miest.

"Zvyšok vo výške 300.000 eur ponechávame ako rezervu na ďalšie obdobie. Nevieme s určitosťou predpokladať ekonomický vývoj, pokiaľ ide o výšku podielových alebo miestnych daní, z dôvodu pandémie nového koronavírusu a jej ekonomických dosahov," priblížila primátorka Silvia Grúberová. Samospráva sa podľa nej dohodla s poslancami, že koncom augusta opäť zhodnotia ekonomický vývoj, a teda i ďalšie využitie rezervného fondu.