Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. júl 2024Meniny má Kamila
< sekcia Regióny

Handlová opäť finančne podporí aktivity detí a mládeže

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dotáciu môžu žiadatelia dostať aj na prevádzkové náklady, odvoz a likvidáciu odpadu alebo kancelárske potreby.

Handlová 17. mája (TASR) - Samospráva Handlovej opäť finančne podporí aktivity detí a mládeže na území mesta. Návrhy projektov v rámci grantového programu Hoď to tam! môžu záujemcovia predkladať radnici do 24. mája, zámery mesto podporí sumou 1500 eur. Informovala o tom v piatok hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

"Hoď to tam! je program poskytnutia finančných prostriedkov na podporu aktivít detí a mládeže mesta Handlová na rok 2024. Program podporuje aktivity mladých ľudí, zapája ich do diania v meste, podporí neformálne vzdelávanie, mimoškolskú činnosť a projekty na zvýšenie kvality vzdelávania," pripomenula Paulínyová.

O finančné prostriedky na aktivity môžu podľa nej požiadať žiacke školské rady, neformálne skupiny detí a mládeže, Detský a mládežnícky parlament mesta (DaMP) Handlová alebo občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a spolky pôsobiace na území mesta. "Projekty môžu byť z oblasti kultúry, športu, kvality života a ekológie alebo zvýšenia kvality trávenia voľného času, zvyšovania efektivity vyučovania a neformálneho vzdelávania," priblížila.

Dotáciu môže mesto žiadateľom v zmysle pravidiel programu poskytnúť na nájom priestorov, techniky a materiálu, náklady spojené s realizáciou projektu, honoráre výkonných umelcov, účinkujúcich, rozhodcov alebo na úhradu cestovných nákladov. Dotáciu môžu žiadatelia dostať aj na prevádzkové náklady, odvoz a likvidáciu odpadu alebo kancelárske potreby.

"Žiadosti o finančný príspevok s návrhmi projektov musia záujemcovia o dotáciu zaslať do 24. mája poštou na adresu mestského úradu (MsÚ) v Handlovej, emailom na adresu školského úradu, prípadne doručiť osobne do podateľne MsÚ," doplnila hovorkyňa mesta.

V minulom roku mesto podľa nej podporilo projekty Spoznáme svet trochu inak od elokovaného pracoviska materskej školy na Morovnianskej ceste, školskej bylinkárne od Základnej školy Školská, detského maratónu v aerobiku od Michaely Lachovej a Andrey Ujčekovej, ako i projekt Drobci, rozhýbme sa od DaMP Handlová.

"O pridelení finančného príspevku bude rozhodovať komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou pri mestskom zastupiteľstve," dodala Paulínyová.