< sekcia Regióny

Handlovská samospráva pripravuje cenovú mapu pozemkov

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok

Ceny za nájom nemenila radnica už 12 rokov.

Handlová 21. novembra (TASR) - Handlovská samospráva pripravuje zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Súčasťou bude i cenová mapa pozemkov v intraviláne mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Ceny za nájom nemenila radnica už 12 rokov. "Zásady upravujú a bližšie vymedzujú majetok mesta a určujú postup mesta a mestských organizácií pri nadobudnutí a prevode majetku, prenechaní do užívania, správe majetku aj pri majetkovom vstupe mesta do obchodných spoločností," vysvetlila Paulínyová.

Nové zásady budú podľa hovorkyne obsahovať aj cenovú mapu pozemkov v intraviláne, ktorá ustanoví východiskové minimálne ceny pri nájme a predaji pozemkov. "Kúpna cena pozemkov sa aj naďalej bude určovať na základe znaleckého posudku, pričom však nemôže byť nižšia ako cena za štvorcový meter určená v cenovej mape mesta. Cenová mapa bude podliehať aktualizácii každých päť rokov od jej schválenia mestským zastupiteľstvom," dodala.

Novými zásadami hospodárenia a cenovou mapou sa budú poslanci zaoberať na svojom rokovaní.