Quantcast
< sekcia Regióny

Handlová zriadila radu seniorov a zdravotne znevýhodnených

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Mesto tak reflektuje na požiadavky skôr narodených Handlovčanov.

Handlová 10. septembra (TASR) - Predstaviteľom samosprávy mesta Handlová bude pri výkone ich funkcií pomáhať rada zložená zo seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov. Mesto tak reflektuje na požiadavky skôr narodených Handlovčanov. Zriadenie nového poradného orgánu odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom augusta, zároveň prijali i štatút rady.

"Keď mesto rozhoduje o niektorých veciach, uniknú mu možno aspekty, ktoré sú pre staršiu generáciu veľmi dôležité. Napríklad ide o bezbariérovosť. Teraz sa táto vec riešila pri dome smútku," spomenula vedúca sociálneho oddelenia Veronika Cagáňová.

Práve staršia generácia vie podľa nej pomenovať, čo bytostne potrebuje a vyjadriť sa k svojim potrebám. "Práve zriadením rady seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov im dávame príležitosť, aby ich slovo malo váhu, aby ich drobné postrehy boli zapracované a venovala sa im pozornosť," priblížila.

Členov rady starších a zdravotne znevýhodnených si budú vyberať priamo zástupcovia týchto dvoch skupín. "Na území mesta dlhodobo pôsobia organizácie, v ktorých sú združení seniori alebo občania so zdravotným postihnutím, či už je to základná organizácia zdravotne postihnutých, denné centrum, ako sociálna služba, miestny spolok Slovenského Červeného kríža, banícky spolok. Tieto organizácie vyzveme, aby svojich zástupcov do rady seniorov nominovali," ozrejmila Cagáňová.

Rada bude mať podľa nej šesť členov, bude tam prítomný aj zapisovateľ, ktorým bude odborný zamestnanec sociálneho oddelenia, ale ten nebude mať hlasovacie právo. "Rada by sa mala stretávať raz za tri mesiace s tým, že ak bude potrebné rokovať o niečom dôležitom, napríklad pôjde o dôležitý dokument pre oblasť seniorov alebo zdravotne postihnutých, môže sa zvolať aj mimoriadne," dodala.