< sekcia Regióny

Humenné začalo s realizáciou viacerých investičných akcií

Na snímke Valaškovský most cez rieku Laborec v Humennom, archívna snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Finančne najnáročnejšou investičnou akciou je revitalizácia medziblokového priestoru na najväčšom humenskom sídlisku.

Humenné 23. septembra (TASR) – Mesto Humenné začalo v uplynulých dňoch s realizáciou viacerých investičných akcií. Kým na výsledok najnákladnejšej z nich, revitalizácie medziblokového priestoru na najväčšom humenskom sídlisku, si budú musieť jeho obyvatelia počkať desať mesiacov, po opravených chodníkoch už budú môcť Humenčania chodiť začiatkom decembra. O jednotlivých projektoch informovala samospráva na svojej internetovej stránke.

Projekt revitalizácie medziblokového priestoru na Sídlisku pod Sokolejom s rozpočtovým nákladom takmer 600.000 eur má zároveň zlepšiť environmentálne aspekty. "Je tu koncipovaná prevažne obytná zeleň, tiež obnova nepriepustných povrchov za priepustné. Zaujímavým prvkom je prírodné jazierko s fontánkou, ktoré bude mať samočistiacu funkciu prostredníctvom špeciálnej zelene. Súčasťou bude aj drevené mólo," vysvetlil vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta mestského úradu Miroslav Turčan. Projekt tiež počíta s výstavbou dvoch väčších ihrísk a štyroch detských ihrísk, osadením nového mestského mobiliára vrátane osvetlenia, a tiež s revitalizáciou parkovacích plôch s kapacitou 57 vozidiel a ďalších osem pre imobilných obyvateľov.

Druhou, finančne najnáročnejšou investičnou akciou je oprava chodníkov a miestnych komunikácií. "Sedem objektov, ktorých sa opravy dotknú, sa vybrali na základe žiadostí obyvateľov Humenného, podnetov poslancov MsZ v Humennom či prieskumom Komisie výstavby a územného plánovania MsZ Humenné," informoval Marián Škuba z tlačového referátu s tým, že mesto bude opravy v celkovej sume takmer 151.000 eur financovať vďaka štátnej pôžičke.

Štátna návratná výpomoc v sume 760.766 eur umožní aj realizáciu výstavby oporného múru na Jilemnického sadoch. Súčasťou investície vo výške 88.000 eur je zbúranie starého múra, ktorý je už v dezolátnom stave, a následná výstavba nového železobetónového oporného múra. Podľa slov zástupcu zhotoviteľa si bude osádzanie nového múra vyžadovať aj odstránenie polovice komunikácie. Aj tento projekt, rovnako ako opravy chodníkov, by mal byť ukončený do konca novembra.

Do piatich mesiacov by sa mali vedieť návštevníci detskej polikliniky pohybovať v jej priestoroch aj prostredníctvom výťahu. "Bude sa nachádzať v samostatnej murovanej prístavbe v zadnej časti polikliniky od parkoviska. Bude mať tri nástupné stanice," priblížil Škuba s tým, že súčasťou projektu za takmer 80.000 eur je i vybudovanie sociálnych zariadení pre imobilných na prvom a druhom nadzemnom podlaží.

Z eurofondov a s vlastnou spoluúčasťou tiež humenská samospráva začala realizovať projekt Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území mesta Humenné s rozpočtom viac ako 55.000 eur. Má ísť o vybudovanie spevnenej plochy s rozlohou 430 metrov štvorcových a oporného múra v areáli Technických služieb (TS) mesta Humenné. Podľa slov riaditeľa TS Milana Kuruca má slúžiť na zber biologicky rozložiteľného odpadu.