Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. júl 2024Meniny má Dušana
< sekcia Regióny

Humenné žiada Slovenský červený kríž o vrátenie dotácie na 10.000 eur

Erb mesta Humenné Foto: Heraldický register

Dôvodom má byť porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Celá suma bola použitá na spolufinancovanie terénnych sociálnych služieb prevádzkovaných na území mesta.

Humenné 23. novembra (TASR) – Humenné žiada Slovenský červený kríž (SČK), územný spolok Humenné o vrátenie dotácie za rok 2015 vo výške 10.000 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom 12. zasadnutí. Ako TASR informovala Michaela Dochánová z tlačového referátu mesta, dôvodom má byť porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Mestskí kontrolóri vykonali podľa jej slov vo februári až apríli tohto roka kontrolu, v rámci ktorej sa zaoberali aj kontrolou hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na príspevky pre poskytovateľov sociálnych služieb. V tejto súvislosti kontrolovali aj poskytnutie dotácie pre SČK v Humennom. Ten má podľa zmluvy s mestom poskytovať sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách pre občanov s trvalým bydliskom v Humennom, ktorí spĺňajú podmienky na jej poskytnutie.

"SČK v Humennom mal podľa zmluvy do 15. januára 2016 povinnosť predložiť vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku za predchádzajúci rok. Posledný deň tejto lehoty bol na mestský úrad doručený list, v ktorom je bez bližších podrobností uvedené, že celá suma 10.000 eur bola použitá na spolufinancovanie ich terénnych sociálnych služieb prevádzkovaných na území mesta," vysvetlila Dochánová s tým, že súčasťou listu bola aj súvaha za obdobie roku 2015 na sumu 10.350 eur.

Každý príjemca financií z mestského rozpočtu musí podľa jej slov správne a podľa zákona vyúčtovať, na čo konkrétne použil príspevky z mestského rozpočtu. "Žiaľ, z (ne)poskytnutých dokumentov od humenského SČK sa mesto a ani verejnosť doteraz nedozvedeli, na čo presne išli tieto financie," vysvetlila.

Keďže podľa záveru kontrolórov došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, jediný možný krok v tomto prípade bolo, po schválení zastupiteľstvom, vyzvať SČK na vrátenie celej sumy poskytnutého finančného príspevku.

Riaditeľka Slovenského červeného kríža, územného spolku Humenné Silvia Knapiková v písomnom stanovisku, ktoré na ostatnom mestskom zastupiteľstve v Humennom prečítala poslankyňa Mária Cehelská, okrem iného, uviedla: "Vyúčtovanie sme riadne a načas predložili, ako nám ukladá zmluva a podľa zákona. Ku kontrole sme neboli ani prizvaní, nebolo možné o ničom diskutovať, nakoľko kontroloval odbor bytový a sociálny. Touto cestou odkazujeme občanom, že sme v ničom nepochybili a všetky náležitosti boli v zmluve riadne a načas dodržané."