Quantcast
< sekcia Regióny

Jarné školy v Prešovskom kraji majú upevniť vedomosti žiakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Jarné školy sa podľa Heilovej riadia stanovenými protipandemickými opatreniami a COVID automatom platným v danom okrese.

Prešov 22. februára (TASR) - Jarné školy počas aktuálnych prázdnin v kraji otvorili dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Svoje brány na tento účel otvorili Stredná odborná škola (SOŠ) technická v Starej Ľubovni a SOŠ hotelová Horný Smokovec. TASR o tom informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

"V SOŠ hotelovej Horný Smokovec prebieha v tomto prázdninovom týždni jarná škola pre končiace ročníky odborov kuchár a čašník/servírka. Spolu sa do nej prihlásilo 25 žiakov. Pedagógovia im priblížia moderné trendy pri príprave pokrmov i tradičných múčnych slovenských jedál," uviedla Heilová.

SOŠ technická Stará Ľubovňa otvorila v pondelok jarnú školu pre žiakov troch tried prvého ročníka a jednu triedu tretieho ročníka, a to v predmete odborný výcvik, kde je aktuálne pociťovaný najväčší deficit vo vzdelávacom procese. Záujem zo strany žiakov o štúdium v jarnej škole bol vysoký. Spolu sa do nej prihlásilo 65 žiakov, najviac z odboru mechanik elektrotechnik.

Jarné školy sa podľa Heilovej riadia stanovenými protipandemickými opatreniami a COVID automatom platným v danom okrese. Organizátori rešpektujú nariadenia a vyhlášky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, platné počas obdobia jarných prázdnin, ako aj opatrenia pre prevenciu nákazy ochorením COVID-19.

"Organizáciu takzvaných jarných škôl umožnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov, a to na tých základných a stredných školách, kde bola povolená prezenčná výučba. Hlavným zámerom realizácie jarnej školy je vyrovnať rozdiely medzi žiakmi a podporiť vzdelávanie u žiakov bez prístupu k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu, respektíve u tých, u ktorých je súčasťou ich bežného vyučovania odborný výcvik. Jarná škola žiakom umožňuje upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách," dodala Heilová.

man mac