Quantcast
< sekcia Regióny

Jelšava má vracať z dotácie na zdravotné stredisko, chce sa brániť

Primátor Jelšavy Milan Kolesár, archívna snímka Foto: TASR/Ján Siman

Tie chyby, ktoré nám vytkli, sú podľa mňa absurdné a určite nemajú taký dosah, aby korekcia bola v takejto výške, uviedol pre TASR primátor.

Jelšava 28. januára (TASR) – Mesto Jelšava v okrese Revúca má z eurofondovej dotácie na rekonštrukciu zdravotného strediska, sprostredkovanej Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR, vrátiť 52.000 eur. Minuloročný vládny audit totiž v projekte identifikoval nedostatky. Ako pre TASR uviedol primátor Milan Kolesár, samospráva je pripravená sa brániť a zvažuje právne kroky.

Eurofondová dotácia na rekonštrukciu zdravotného strediska sa týkala zníženia energetickej náročnosti objektu. Projekt mesto úspešne dokončilo minulý rok, vládny audit v ňom však identifikoval nedostatky. Ich predmetom bola podľa Ministerstva financií (MF) SR nedostatočne vykonaná kontrola v oblasti procesu verejného obstarávania zo strany MZ SR ako sprostredkovateľského orgánu.

Ako pre TASR priblížil primátor, vládny audit mestu vytkol, že ako podmienku vo verejnom obstarávaní požadovalo skúsenosť so stavebnými prácami so súbežnou prevádzkou zdravotného strediska. Problematické sa ukázalo i neskoršie uzatvorenie dodatku so zhotoviteľom stavby o predĺžení doby realizácie stavby z dôvodu vyššej moci. Obe skutočnosti audit vyhodnotil ako diskriminačné, čoho výsledkom je návrh 25-percentnej finančnej opravy.

"Tie chyby, ktoré nám vytkli, sú podľa mňa absurdné a určite nemajú taký dosah, aby korekcia bola v takejto výške," uviedol pre TASR primátor. Ako dodal, rekonštrukciu súbežne s prevádzkou strediska mesto požadovalo z dôvodu zachovania prístupu občanov k zdravotnej starostlivosti. Predĺženie realizácie stavby vysvetľuje dôsledkami pandémie nového koronavírusu.

Zaplatiť vyše 50-tisícovú korekciu bude podľa primátora Jelšavy pre mesto v najmenej rozvinutom okrese mimoriadne náročné. "To sú platy zamestnancov mesta a niektorých mestských organizácií na jeden mesiac. My bojujeme a zaujímame sa aj o 500-eurové dotácie, aby sme si nejako pomohli," vysvetlil Kolesár.

Samospráva Jelšavy je podľa primátora pripravená brániť sa súdnou cestou, doposiaľ sa však voči mestu nekonalo. "Právnická kancelária, ktorá nás bude zastupovať, zatiaľ nemá čo naštudovať, lebo nám okrem sprostredkovaného výsledku vládneho auditu nebolo nič doručené," dodal primátor.

MZ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) podalo voči zisteniam identifikovaným vládnym auditom námietky a požadovalo upustiť od finančných opráv. Napriek námietkam je zaviazaný zabezpečiť vrátenie časti finančných prostriedkov, ktoré podľa MF SR môžu byť použité pre nové projekty v rámci IROP. Okrem Jelšavy vládny audit identifikoval nedostatky aj v projektoch, týkajúcich sa modernizácie nemocníc v Brezne, Zvolene, Nitre a Lučenci.