< sekcia Regióny

K resocializácii odsúdených má prispieť projekt Šanca na návrat

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

V slovenských väzniciach je momentálne okolo 10.600 osôb.

Omšenie 12. novembra (TASR) – Resocializácia ľudí, ktorí sa vrátili z výkonu trestu odňatia slobody, je ústrednou témou dvojdňovej (12. – 13. 11.) medzinárodnej konferencie Resocializácia odsúdených a jej perspektívy. V Omšení v Trenčianskom okrese ju pripravil Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) pre účastníkov z krajín V4.

Generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan uviedol, že podľa dlhodobých štatistík 50 až 60 percent odsúdených, ktorí si odpykávajú trest v zariadeniach so stredným stupňom stráženia, sa po prepustení do výkonu trestu vráti.

„V našich podmienkach sa recidíva sleduje inak ako v mnohých iných krajinách. Sú krajiny, v ktorých, ak sa do dvoch – troch rokov nevráti prepustený do výkonu trestu, tak už ho neposudzujú ako recidivistu. My tú evidenciu máme už od začiatku 90. rokov. Ak sa teda u nás niekto vráti aj po desiatich rokoch do výkonu trestu, z nášho pohľadu je vykazovaný ako recidivista,“ skonštatoval Ivan.

Ako dodal, metódy zaobchádzania, zapojenosť odsúdených do rôznych resocializačných programov, príprava na zamestnanie a zaradenie do práce sú významným faktorom, že bývalí odsúdení sa v menšom rozsahu vracajú do výkonu trestu. I preto je snahou účastníkov konferencie nájsť prostriedky resocializácie odsúdených. Nie však len v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže počas pobytu vo výkone trestu. Dôležitá je podľa neho najmä prepojenosť medzi starostlivosťou o odsúdeného vo výkone trestu a po jeho prepustení na slobodu.

„Je dôležité, aby sa vedeli zaradiť do života, aby pracovali, aby neobnovili svoje kriminálne prostredie a nezapojili sa opäť do trestnej činnosti. Samozrejme, že na to vplýva aj celková hospodárska situácia v štáte, pretože ak je dosť práce a vyhľadávaní sú aj bývalí odsúdení, tak je to pozitívne,“ doplnil Ivan s tým, že momentálne je v ústavoch na výkon trestu zaraditeľných do práce viac ako 72 percent odsúdených. V slovenských väzniciach i mimo areálov väzníc je zamestnaných okolo 4800 odsúdených.

K resocializácii bývalých odsúdených má podľa generálneho riaditeľa ZVJS výraznou mierou prispieť národný projekt Šanca na návrat, ktorý ZVJS realizuje v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Okrem našich výskumníkov a akademickej obce je do projektu zapojených aj desať slovenských väzníc, kde sa budujú tzv. výstupné oddelenia, do ktorých zaraďujeme odsúdených niekoľko mesiacov pred prepustením. Intenzívna spolupráca je so sociálnou kuratelou a samosprávami, aby sa odsúdení po výkone trestu zaradili do života,“ doplnil riaditeľ s tým, že projekt spustili v októbri minulého roku, jeho trvanie je 39 mesiacov a financovaný je z eurofondov v celkovej výške viac ako 11 miliónov eur.

V slovenských väzniciach je momentálne okolo 10.600 osôb, z toho je okolo 1700 obvinených, ostatní sú odsúdení na trest odňatia slobody.