Quantcast
< sekcia Regióny

Kardinál D. Duka vyzdvihol pôsobenie kardinála J. Tomka v cirkvi

Na snímke uprostred hlavný celebrant kardinál Dominik Duka, emeritný pražský arcibiskup počas pohrebnej svätej omše a rozlúčky so zosnulým slovenským kardinálom Jozefom Tomkom v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach 16. augusta 2022. Foto: TASR - František Iván

Tomko bol podľa neho oporou katolíckej cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia aj materiály Štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb.

Košice 16. augusta (TASR) – Význam a úlohu, ktorú zohral zosnulý slovenský kardinál Jozef Tomko v katolíckej cirkvi, vyzdvihol počas pohrebnej svätej omše kardinál a emeritný pražský arcibiskup Dominik Duka. "Lúčime sa s kardinálom rímskej cirkvi, ktorý počas svojho života zohrával nielen slovenskú úlohu. To je istým spôsobom dôvod, prečo chcem aj ja na tomto mieste s vami poďakovať," uviedol Duka v košickom Dóme sv. Alžbety.

Tomko bol podľa neho oporou katolíckej cirkvi v bývalom Československu, o čom svedčia aj materiály Štátnej bezpečnosti a československých spravodajských služieb. "Ich záznamy slúžia ku cti mužovi, ktorý nezradil a nepoškvrnil svoju hruď, ako hovorí básnik," povedal český kardinál.

Vyzdvihol Tomkove významné diela a aktivity v rámci ekumény, na poste generálneho sekretára Synody biskupov či prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Za pápeža Jána Pavla II. mu podľa neho pripadla úloha, ktorú označil za úlohu druhého muža cirkvi. Konštatoval pritom, že bol synom národa, ktorý nielenže nevlastnil kolónie, ale vedel, čo znamená strata suverenity a nedostatok národnej a politickej slobody.

"To boli najhlavnejšie témy, ktoré hýbali dvoma tretinami sveta, a tu kardinál Jozef Tomko zastával úrad ľudovo nazývaný 'červený pápež'. Áno, on mal hlavné slovo pri výbere a menovaní biskupov, pri zriaďovaní nových diecéz a pri určovaní základných podmienok a vzťahov medzi Svätou stolicou a miestnymi cirkvami v Afrike, Ázii a iných regiónoch. Bola to veľká príprava na rozvoj cirkvi v tých oblastiach, ktoré dnes plne reprezentujú našu cirkev," povedal Duka po slovensky.

Český kardinál spomenul pri hodnotení Tomkových aktivít aj založenie Ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý znamenal pre slovenský katolicizmus veľkú podporu aj v príprave a formácii kňazského dorastu. "Lúčime sa s veľkým synom Slovenska, východniarom, Udavčanom, ktorý až do konca svojho života hutoril. Tak sa predsa s vami lúčil pri vašej poslednej púti do Ríma," skonštatoval hlavný celebrant omše.

Kondolenčný telegram zaslal k úmrtiu Tomka pápež František. "Chcem vyjadriť jeho príbuzným, vám, kňazskému zboru a všetkým veriacim svoju blízkosť a svoju sústrasť so žiaľom, ktorý zasiahol celé cirkevné spoločenstvo a slovenský národ. Pri spomienke na tohto váženého a múdreho brata, ktorý s oporou v hlbokej viere a s prezieravým pohľadom slúžil s pokorou a sebazriekaním evanjeliu a cirkvi, myslím s vďačnosťou na jeho dlhú a plodnú prácu v rámci Svätej stolice ako usilovného a rozvážneho spolupracovníka mojich predchodcov," prečítal telegram v katedrále chargé d'affaires Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Andrij Yevchuk.

Pohreb kardinála Tomka sa konal v košickom Dóme svätej Alžbety. Zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 8. augusta v Ríme.