Quantcast
< sekcia Regióny

Kedysi boli školské triedy v Janovej Lehote roztrúsené po domoch

Kým v minulosti museli školáci v Janovej Lehote (okres Žiar nad Hronom) chodiť na vyučovanie po triedach roztrúsených vo viacerých domoch v obci, dnes majú v obci komplexný školský areál. Aj keď súčasná budova školy nedávno oslávila 50. výročie svojho vzniku, miestnym školákom poskytuje plnohodnotné vybavenie, vrátane dobre vybavenej telocvične, novootvorenej jedálne či novej príťažlivej knižnice. Na snímke je Základná škola v obci Janova Lehota 20. novembra 2017. Foto: TASR – Jana Vodnáková

Aj keď súčasná budova školy nedávno oslávila 50. výročie svojho vzniku, školákom poskytuje plnohodnotné vybavenie, vrátane dobre vybavenej telocvične, novootvorenej jedálne či príťažlivej knižnice.

Janova Lehota 20. novembra (TASR) - Kým v minulosti museli školáci v Janovej Lehote (okres Žiar nad Hronom) chodiť na vyučovanie po triedach roztrúsených vo viacerých domoch v obci, dnes majú v obci komplexný školský areál. Aj keď súčasná budova školy nedávno oslávila 50. výročie svojho vzniku, miestnym školákom poskytuje plnohodnotné vybavenie, vrátane dobre vybavenej telocvične, novootvorenej jedálne či novej príťažlivej knižnice.

"História školstva je v obci veľmi stará, siaha až do čias Márie Terézie. Škola sa nachádza v budove, ktorá bola skolaudovaná v roku 1967. Predtým tu bola tiež škola, ale bolo to také zvláštne, že triedy boli rozdelené po niekoľkých domoch v obci," priblížil riaditeľ Základnej školy v Janovej Lehote Marcel Kinka s tým, že zjednotiť všetky triedy pod jednu strechu sa podarilo až v roku 1967.

Školu v súčasnosti navštevuje 113 žiakov. "Za posledné roky ten trend našťastie stúpa, každý rok máme o dvoch - troch žiakov viac," skonštatoval Kinka s tým, že "boom" zaznamenáva aj miestna materská škola. V dedine totiž len pred časom pribudli dva nové bytové domy a obec tak vďaka novým obyvateľom omladla.

Základná škola v Janovej Lehote je príťažlivá aj pre deti z Lutily či Žiaru nad Hronom. Podľa riaditeľa za to môžu výsledky, ktoré miestni školáci dosahujú v pravidelných celoštátnych testovaniach, ale aj prístup školy k rodičom a ich ratolestiam.

Kým v minulosti museli školáci v Janovej Lehote (okres Žiar nad Hronom) chodiť na vyučovanie po triedach roztrúsených vo viacerých domoch v obci, dnes majú v obci komplexný školský areál. Aj keď súčasná budova školy nedávno oslávila 50. výročie svojho vzniku, miestnym školákom poskytuje plnohodnotné vybavenie, vrátane dobre vybavenej telocvične, novootvorenej jedálne či novej príťažlivej knižnice. Na snímke chodba v Základnej škole v obci Janova Lehota 20. novembra 2017 pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku.
Foto: TASR – Jana Vodnáková


"Snažíme sa vyjsť žiakom v ústrety po všetkých možných smeroch, pokiaľ nám to financie, priestor a čas dovoľujú. Takisto sa snažíme vyjsť v ústrety rodičom," podotkol riaditeľ s tým, že príkladom bolo zriadenie rannej družiny, ktorú rodičia požadovali pre dochádzanie do práce.

Záujem o školu medzi žiarskymi školákmi a ich rodičmi si vedenie školy vysvetľuje aj individuálnym prístupom, ktorý učiteľom umožňuje nižší počet žiakov v triedach. "Nám to bolo povedané tak, že v žiarskych triedach je 30 detí. Ak tam je dieťa, ktoré potrebuje trochu viac pozornosti, tak sa v tej skupine stratí. Takže rodičia dávajú tie deti sem, kde je v triede desať až 15 žiakov, a to dieťa neprejde učiteľke pomedzi prsty, pracuje s ním," zhodnotil Kinka.

O dobre zvolených metódach a formách miestnych učiteľov vo výchovno-vzdelávacom procese svedčia aj výsledky pravidelných testovaní žiakov. Škola viac rokov po sebe dosiahla vynikajúce výsledky nielen v rámci okresu Žiar nad Hronom, ale aj na krajskej a celoštátnej úrovni. "Naše know-how je poskytnúť deťom čo najlepšie vzdelanie a "nútime" ich, aby rozmýšľali a pracovali a aby vedeli obhájiť svoj názor, nech je akýkoľvek. Zároveň im poskytujeme to, čo štát vyžaduje, aby sme im poskytli," dodal Kinka.


Za tanečnou či hudobnou nemusia školáci z Janovej Lehoty dochádzaťPre komplikované a nekomfortné dochádzanie školákov z Janovej Lehoty za umeleckým vzdelaním do Žiaru nad Hronom sa pred časom rozhodli zriadiť elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy (SZUŠ) v Hliníku nad Hronom priamo v obci. Miestni školáci tak už za tanečnou či výtvarnou nemusia dochádzať, vyučovanie majú priamo v priestoroch svoje základnej školy.

"S nápadom otvoriť elokované pracovisko prišla ako prvá pani riaditeľka SZUŠ v Hliníku nad Hronom. Janova Lehota, ako zvyknú deti hovoriť, je na konci sveta a je veľmi namáhavé sa dostať do Žiaru nad Hronom," priblížil riaditeľ Základnej školy v Janovej Lehote Marcel Kinka s tým, že deti tak boli odkázané na spoje, ktoré nie vždy nadväzovali na vyučovacie hodiny.

Kým v minulosti museli školáci v Janovej Lehote (okres Žiar nad Hronom) chodiť na vyučovanie po triedach roztrúsených vo viacerých domoch v obci, dnes majú v obci komplexný školský areál. Aj keď súčasná budova školy nedávno oslávila 50. výročie svojho vzniku, miestnym školákom poskytuje plnohodnotné vybavenie, vrátane dobre vybavenej telocvične, novootvorenej jedálne či novej príťažlivej knižnice. Na snímke nová moderná knižnica v Základnej škole v obci Janova Lehota 20. novembra 2017.
Foto: TASR – Jana Vodnáková


A keďže školu podľa jeho názoru navštevuje veľa talentovaných detí, myšlienku otvoriť tu elokované pracovisko privítal. Elokované pracovisko SZUŠ je tu otvorená druhý školský rok. Hneď v prvom boli otvorené všetky odbory, ktoré SZUŠ vyučuje. Tento školský rok nebol podľa Kinku pre nízky počet záujemcov otvorený literárno-dramatický odbor. Naopak, najväčší záujem je o tanečnú, v obľube miestnych detí však nezaostáva ani výtvarný odbor.

Vyučovanie prebieha na škole v popoludňajších hodinách. Podľa Kinku sa hodiny snažili rozvrhnúť tak, aby mohli školáci navštevovať aj záujmové krúžky ponúkané školou. Medzi nimi vyniká joga, o ktorú je medzi deťmi veľký záujem, športovo-turistický krúžok či tvorivá dielňa.


Školáci z Janovej Lehoty majú vlastného maskota, hymnu aj videoklipRiaditeľ Základnej školy v Janovej Lehote Marcel Kinka priblížil, že sovu ako symbol múdrosti si za svojho maskota vybrali samotné deti v ankete. Pomenovali ju Elvíra a dnes zdobí vestibul školy. Okrem toho má svoje miesto aj na oficiálnych listinách, ktoré škola vydáva. Spolu s päťdesiatkou, ktorá pripomína okrúhle výročie školy, sa nachádza sova aj v záhlaví listín.

Kým v minulosti museli školáci v Janovej Lehote (okres Žiar nad Hronom) chodiť na vyučovanie po triedach roztrúsených vo viacerých domoch v obci, dnes majú v obci komplexný školský areál. Aj keď súčasná budova školy nedávno oslávila 50. výročie svojho vzniku, miestnym školákom poskytuje plnohodnotné vybavenie, vrátane dobre vybavenej telocvične, novootvorenej jedálne či novej príťažlivej knižnice. Na snímke miestni školáci si za svojho maskota vybrali sovu a pomenovali ju Elvíra.
Foto: TASR – Jana Vodnáková


Aby toho nebolo málo, školáci sa rozhodli od iných odlíšiť aj vlastnou hymnou. Nápad na jej nahratie skrsol v hlave učiteľky Zdenky Hrnčiarovej Jaššovej. Tá chcela, aby hymna nielen školu vystihovala, ale zároveň ju aj odlišovala od ostatných. "Sme radi originálni, tak sme zvolili rockový charakter. Snažili sme sa prostredníctvom nej predstaviť školu a všetko, čo na nej máme," podotkla učiteľka, ktorá zložila aj text hymny. Ako sama uviedla, snažila sa v ňom vystihnúť podstatu školy a jej odlišnosť od iných.

Hymnu naspievali deti v štúdiu v Žiari nad Hronom za pomoci profesionálnych hudobníkov. Nechýba k nej videoklip, v ktorom podľa riaditeľa Kinku účinkujú deti zo všetkých ročníkov. Podľa Hrnčiarovej Jaššovej by v budúcnosti mohli pribudnúť aj ďalšie verzie videoklipu, každá trieda si totiž môže urobiť svoju vlastnú. Ako ďalej uviedla, deti sa z práce na školskej hymne a videoklipe tešili. Kým spočiatku mali obavy, po naspievaní a dokončení videoklipu boli na seba pyšné. Viaceré ich nápady sa objavili aj v samotnom videoklipe.