Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. február 2024
< sekcia Regióny

Viac ako 100-ročnú historickú budovu gymnázia v Kežmarku zrekonštruujú

Na snímke historická budova Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku v pondelok 27. novembra 2023. Foto: TASR Adriána Hudecová

Vďaka obnove a prístavbe sa podľa predsedu PSK Milana Majerského vytvorí školský komplex, ktorý spolu so zázemím zásadne zatraktívni vzdelávanie na oboch školách a skvalitní podmienky výučby.

Kežmarok 27. novembra (TASR) - Viac ako 100-ročnú historickú budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku zrekonštruujú. V areáli tiež vznikne nová prístavba, kam sa presťahuje Škola umeleckého priemyslu (ŠUP) Kežmarok. Ide o veľkú investíciu vo výške približne 13 miliónov eur, ktorú financuje zriaďovateľ oboch škôl Prešovský samosprávny kraj (PSK) z vlastných zdrojov a prostriedkov Európskej investičnej banky. V pondelok odovzdali stavenisko zhotoviteľovi, stavba by mala byť hotová do troch rokov.

Vďaka obnove a prístavbe sa podľa predsedu PSK Milana Majerského vytvorí školský komplex, ktorý spolu so zázemím zásadne zatraktívni vzdelávanie na oboch školách a skvalitní podmienky výučby. Príprava zámeru trvala päť rokov, do úvahy pripadali aj iné alternatívy, kraj sa napokon rozhodol investovať do historickej budovy, ktorú má v nájme od evanjelickej cirkvi. "Všetko, čo sme im doposiaľ dali v rámci nájmu, investovali do budovy školy. Verím, že sa tým upevnia dobré vzťahy, ktoré s cirkvou máme," dodal Majerský. PSK bude mať budovu v nájme na najbližších 50 rokov.

Riaditeľka gymnázia Daniela Mihóková uviedla, že sa pre rekonštrukciu budú musieť na budúci školský rok dočasne presťahovať do iných priestorov. "Bude to pre nás náročné, ale musíme to zvládnuť. Máme pár mesiacov na to, aby sme to logisticky zvládli. Vypratať všetko z tejto budovy a odniesť to niekam, nebude ľahké, ale teší nás to, čo bude na konci," skonštatovala s tým, že obnovou prejde kompletne celá historická budova. Po rekonštrukcii sa tam budú nachádzať triedy, odborné učebne, zázemie pre učiteľov a ekonomický odbor. Gymnázium aktuálne navštevuje viac ako 200 študentov, riaditeľka verí, že sa vďaka projektu podarí tento počet zvýšiť.

Na snímke tabuľa na historickej budove Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v pondelok 27. novembra 2023.
Foto: TASR Adriána Hudecová


V novej prístavbe budú ateliéry pre umeleckú školu. Oba objekty budú prepojené spoločnou chodbou, kde bude knižnica, jedáleň a oddychová zóna. Riaditeľka ŠUP Marta Perignáthová upozornila, že 25 rokov sídlia v stiesnených priestoroch a v budove, ktorá škole nepatrí. "Odborné predmety sa vyučujú v menších skupinách, preto potrebujeme na výučbu viacero ateliérov. Nevýhodou je tiež, že sme v priemyselnom parku. Tu budeme v centre mesta, v centre diania a centre moderného vzdelávania," skonštatovala riaditeľka ŠUP, ktorá má aktuálne takmer 170 žiakov. Vďaka školskému komplexu sa podľa nej podarí zároveň znížiť prevádzkové náklady, keďže budú mať spoločnú jedáleň, ekonomický úsek, jazykové laboratóriá i niektoré počítačové triedy. Domnieva sa, že v budúcnosti sa tieto dve školy spoja do jednej.

Projektu dal zelenú aj Krajský pamiatkový úrad v Prešove. Vedúca pracoviska v Poprade Iveta Bujnová uviedla, že vyhoveli požiadavke dostavať ďalší objekt. "Už pred 80 rokmi sa plánovalo rozšírenie gymnázia na mieste, kde bude nová prístavba. Chceli sme, aby nová časť rešpektovala historickú stavbu a zároveň bude výrazom dnešnej doby. Myslíme si, že takouto symbiózou aj architektonickým návrhom sa docieli to, že ten areál bude kvalitný," skonštatovala. Budova bola postavená v dvoch stavebných etapách v roku 1893 - 1884, nachádza sa v blízkosti pamiatkovej rezervácie dreveného artikulárneho kostola zapísaného v zozname UNESCO.