Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. júl 2024Meniny má Magdaléna
< sekcia Regióny

Klienti centier sociálnych služieb sa obávajú o svoju budúcnosť

Na snímke vľavo je Monika Lapošová, matka troch detí, ktorá sa tu ocitla ako týraná osoba, vpravo je Eva Adamová, matka troch detí, ktorá prišla o dom v Sadoch nad Torysou. Foto: TASR/Milan Kapusta

O zmenách v sieti zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby, budú hlasovať poslanci Zastupiteľstva KSK v októbri.

Košice 2. októbra (TASR) – Asociácia prijímateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike (APSSSR) s veľkým sklamaním sleduje kroky Košického samosprávneho kraja (KSK), vedúce k rušeniu a sťahovaniu sociálnych služieb, ktoré zneisťuje klientov sociálnych služieb a ich ťažko skúšané rodiny. Pred novinármi to dnes v Košiciach uviedla klientka jedného z centier na Adlerovej ulici a členka APSSSR Monika Lapošová.

„Zastupujem 26 rodičov a 49 detí – klientov zariadenia núdzového bývania pre osamelé matky s deťmi. Toto zariadenie plánuje KSK zrušiť,“ povedala Lapošová. Pripomenula, že v Košiciach momentálne fungujú tri podobné zariadenia, ktorých kapacita je už teraz nedostatočná a vyslovila obavu, že klienti z Adlerovej ulice sa nebudú mať kam uchýliť. „Ak nás ubytujú, bude to na úkor iných matiek v ťažkej sociálnej situácii,“ doplnila.

APSSSR má za to, že kraj rušenie a sťahovanie sociálnych služieb vybavil ľahkovážne a demagogicky, bez predchádzajúcich odborných posúdení, ako takýto krok poškodí verejný záujem a ublíži klientom, odkázaným na sociálne služby v spojitosti s ich zhoršenou kvalitou. Uznesenie by podľa APSSSR bolo v rozpore s už prijatou aktualizovanou koncepciou rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji do roku 2015, ktorá naopak hovorí, že v chudobnom Košickom regióne bude narastať počet osôb, ktoré budú sociálnu službu nevyhnutne potrebovať. „KSK tvrdí, že nemá na tieto zariadenia peniaze. Ani my nemáme peniaze,“ vyhlásila Lapošová.

Asociáciu tiež znepokojujú aktivity Úradu KSK smerujúce k vysťahovaniu týraných detí do 6 rokov z menšieho krízového centra rodinného typu v dome s pozemkom v Čani do nevhodného náhradného riešenia a to dvojizbových bytov nájomného domu, v ktorých sú teraz ubytované osamelé matky s deťmi. „Osamelé matky s deťmi chce KSK z útočiska bytov zariadenia núdzového bývania nájomného domu na Adlerovej ul. v Košiciach vysťahovať do nebytových, predimenzovaných dvoch zariadení neverejných poskytovateľov,“ doplnila s tým, že ceny u týchto neverejných poskytovateľov sú dvojnásobne vyššie ako platia teraz.

Podľa APSSSR chce KSK prostriedky vo výške 194.225 eur ročne zo zariadenia núdzového bývania – Krízové centrum na Adlerovej ulici presunúť Arcidiecéznej charite Košice formou navýšenia kapacity o 73 klientov do zariadenia núdzového bývania – Krízové centrum na Poľnej ulici v Košiciach, ktoré disponuje oveľa nevyhovujúcejšími podmienkami poskytovania sociálnej služby.

O zmenách v sieti zariadení, ktoré poskytujú sociálne služby, budú hlasovať poslanci Zastupiteľstva KSK v októbri. Zariadenie núdzového bývania je súčasťou Strediska krízovej intervencie. Má kapacitu 73 miest, je umiestnené v 19 bytových jednotkách v bytovom dome na Adlerovej ulici Košiciach. „Byty patria Mestu Košice, ktoré nám ich prenajíma na základe nájomnej zmluvy. Ročne nás to stojí okolo 50.000 eur. Umiestnenie zariadenia v bytovom dome je dlhodobo problematické, pretože časť domu obývajú riadni nájomníci a časť je využívaná na sociálne účely. V bytoch prenajatých Stredisku krízovej intervencie sa dlhodobo nerobia žiadne rozsiahlejšie úpravy, pritom napríklad staré umakartové jadrá by to veľmi potrebovali,“ vysvetlila vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva KSK Zuzana Jusková.

Riešením tejto situácie je postupné znižovanie kapacity zariadenia núdzového bývania a jeho zrušenie ako organizačnej súčasti Strediska krízovej intervencie ku koncu roka 2013.

„Záujem o sociálnej služby v tomto zariadení je veľký. Všetky zrušené miesta budú nahradené novovytvorenými zazmluvnenými miestami u neverejných poskytovateľov v Košiciach – Arcidiecézna charita a Dorka n.o.. Na rokovaniach nám potvrdili, že zvýšenú kapacitu dokážu pokryť. Do 30. júna vytvoria 40 miest a do konca roku ďalšie miesta,“ dodala Jusková s tým, že proces spojený s premiestnením klientov do iného zariadenia núdzového bývania v meste Košice bude zabezpečovať Stredisko krízovej intervencie v spolupráci s klientmi. „Samozrejme, bude na slobodnom rozhodnutí, či klient novú ponuku prijme,“ zdôraznila.  

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva navrhol niekoľko zmien v sieti zariadení sociálnych služieb. Ich cieľom je ušetriť, pretože príjmy regionálnej samosprávy už niekoľko rokov klesajú a iná reálna možnosť ako udržať doterajší rozsah a kvalitu sociálnych služieb neexistuje. „Na financovanie sociálnych služieb u verejných i neverejných poskytovateľov dávame ročne okolo 21 miliónov eur, čo je zhruba tretina rozpočtu KSK. Ak neušetríme finančné prostriedky, na budúci rok už nebudeme vedieť udržať doterajšiu kvalitu služieb,“ pripomenula Jusková.