< sekcia Regióny

Komárňanskí poslanci kritizujú zlý technický stav mosta cez Váh

Rieka Váh zatápa chodník cyklotrasy pod Vážskym mostom v Komárne, archívna snímka. Foto: TASR/Milan Drozd

Ten je podľa nich dôsledkom dlhoročného zanedbávania stavebnej údržby a opravy.

Komárno 20. septembra (TASR) – Mestskí poslanci v Komárne nie sú spokojní so zlým technickým stavom mosta cez rieku Váh a s opatreniami, ktoré boli v súvislosti s mostom prijaté a realizované. Na zasadnutí zastupiteľstva prijali uznesenie, ktorým poukazujú na zásadné nedostatky, ktoré by príslušné orgány mali riešiť. Zastupiteľstvo požiadalo primátora Komárna Bélu Keszegha doručiť vyjadrenie nespokojnosti zodpovedným štátnym inštitúciám vrátane Úradu vlády SR či Ministerstva dopravy a výstavby SR a Slovenskej správy ciest.

Podľa komárňanských poslancov je zlý technický stav mosta cez rieku Váh dôsledkom dlhoročného zanedbávania stavebnej údržby a opravy. Výsledkom je zníženie zaťažiteľnosti mosta, osadenie dopravného značenia, ktoré zakazuje vjazd vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje 15 ton, čím sa zhoršila prejazdnosť severojužného koridoru. Mestské zastupiteľstvo v Komárne je nespokojné s kvalitou prevedených prác pri odfrézovaní krytu vozovky na odľahčenie konštrukcie mosta. „Na vozovke vznikli nerovnosti, nedostatočné odfrézovanie pri krajniciach znemožňuje cyklistom bezpečný pohyb po moste,“ tvrdia poslanci.

Mestská samospráva je nespokojná aj s informovaním verejnosti o čiastočnej uzávierke a navrhovanom odklone dopravy. „Od osadenia dopravného značenia obmedzujúceho zaťažiteľnosť mosta nie je dopravným značením vyznačená čiastočná uzávierka mosta a odklon dopravy, takže nie je zabezpečená bezpečnosť v cestnej premávke,“ konštatujú poslanci v uznesení.

Ďalšie výhrady majú k postupu realizačných prác na podopretie mosta a zabezpečenie potrebnej nosnosti a zaťažiteľnosti i s výkonom správy mosta. „Slovenská správa ciest Bratislava nedostatočne vykonávala stavebnú údržbu a monitorovanie technického stavu mosta cez Váh, ktorý sa nachádza na významnom cezhraničnom cestnom ťahu. Udržanie jeho vyhovujúceho technického stavu má vplyv aj na hospodársky rozvoj Nitrianskeho kraja,“ tvrdia mestskí poslanci.