< sekcia Regióny

Konferencia LignoSilva 2021 bola o produkcii a spracovaní dreva

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Konferencia sa uskutočnila v on-line prostredí s využitím moderného vybavenia.

Zvolen 11. októbra (TASR) – Prvé poznatky, ktoré sa dosiahli pri riešení projektu Centrum excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu LignoSilva, podporeného zo zdrojov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prezentovali odborníci na nedávnej konferencii LignoSilva vo Zvolene.

Ako TASR informoval hovorca Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene Ján Lichý, v rámci konferencie prezentovali riešitelia z partnerskej organizácie projektu spoločnosti VÚPC, príspevky z oblasti recyklácie odpadového dreva, celulózo-papierenského spracovania dreva, so zameraním na vývoj povrchovej úpravy papiera a využitia dendromasy pre výrobu 2G biopalív.

„Prvý blok prezentácií doplnili príspevky z NLC zamerané na technológie energetického využitia dreva a jeho odpadu – popola ako využiteľnej suroviny pre hnojenie lesných porastov,“ uviedol Lichý.

Program konferencie dal priestor aj ďalším riešiteľom z NLC, ktorí účastníkov oboznámili s problematikou udržateľnej produkcie dreva a ochrany lesa v podmienkach klimatickej zmeny a rozvoja systémov pre podporu mapovania a rozhodovania v manažmente lesov.

„Tretí blok prednášok priniesol informácie o najnovších trendoch v zisťovaní stavu lesa s využitím mobilného laserového skenovania, radarových satelitných snímok a 3D skenovacích technológií pre detekciu chýb dreva so zameraním na optimalizáciu výťaže,“ doplnil hovorca NLC.

Konferencia sa uskutočnila v on-line prostredí s využitím moderného vybavenia.

Vytvorenie centra excelentnosti lesnícko-drevárskeho komplexu pod názvom LignoSilva je cieľom spoločného projektu NLC – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen a Výskumného ústavu papiera a celulózy v Bratislave. Projekt je prioritne zameraný na vybudovanie podpornej infraštruktúry a podporu výskumných aktivít, ktoré budú tvoriť platformou pre bioekonomiku pre strednú Európu, integrujúcu výskumný, vývojový a inovačný potenciál lesnícko-drevárskeho a celulózo-papierenského komplexu do racionálne prepojeného reťazca produkcie, spracovania a využitia dreva.