< sekcia Regióny

Konzorcium Digi East spochybňuje výsledky národnej súťaže

Na archívnej snímke ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová. Foto: TASR - Martin Baumann

Rezort hospodárstva nevidí dôvod na zrušenie druhého kola.

Prešov 15. júna (TASR) - Konzorcium Digi East - Centrum digitálnych inovácií spochybňuje výsledky Národnej súťaže – Európske centrá digitálnych inovácií (ECDI) na Slovensku. Jeho členovia zároveň vyzývajú vedenie Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na zrušenie druhého kola súťaže. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii v Prešove.

Členmi konzorcia sú Regionálne poradenské a informačné centrum (RPIC) Prešov, Slovak Smart City Cluster, Inovačné partnerské centrum Prešov, Prešovská univerzita v Prešove a Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity Košice so sídlom v Prešove.

Nedávne rozhodnutie MIRRI SR a Ministerstva hospodárstva (MH) SR o nominovaných inštitúciách, ktoré sa budú uchádzať o grantovú finančnú podporu z programu Digitálna Európa a následne etablovať ako ECDI na Slovensku, je podľa zástupcov jednotlivých členov konzorcia diskriminačné.

"MIRRI SR a MH SR vyhlásili v auguste 2020 národnú súťaž s názvom ECDI na Slovensku s cieľom podporiť digitalizáciu hospodárstva a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských malých a stredných podnikov s tým, že na Slovensku vznikne tri až päť ECDI. Tieto centrá následne získajú národnú nomináciu do súťažného kola Európskej komisie, kde môžu získať vo forme grantu prevádzkové zdroje na obdobie troch až štyroch rokov. Prostredníctvom týchto centier bude možné podporovať konkrétne projekty digitalizácie relevantných subjektov európskymi investíciami, ročne v objeme niekoľko desiatok miliónov eur," vysvetlili zástupcovia členov konzorcia.

Vyhlasovatelia súťaže na základe návrhu hodnotiacej komisie vybrali v dvoch kolách sedem uchádzačov alebo konzorcií, z ktorých päť sídli v Bratislave a po jednom v Žiline a v Košiciach.

"Je zrejmé, že niektoré z týchto inštitúcií boli účelovo etablované, bez akýchkoľvek dlhodobejších skúseností súvisiacich s podporou malého a stredného podnikania (MSP). Navyše tieto inštitúcie vo svojich konzorciách zahŕňajú aj vplyvné IT spoločnosti, ktoré budú, podľa nás, v konflikte záujmov s podmienkami neskoršej realizácie digitálnych služieb pre vybraných klientov. Medzi úspešnými uchádzačmi je tiež príspevková organizácia MH SR, kde je jednoznačne preukázaný konflikt záujmov v súvislosti s členmi hodnotiacej komisie," tvrdia členovia konzorcia.

Členovia konzorcia Digi East – Centrum digitálnych inovácií podľa ich slov dlhodobo pôsobia v oblasti podpory a rozvoja MSP v regióne Prešovského kraja a implementovali množstvo projektov v oblasti inovácií a digitalizácie.

Žiadateľ – RPIC Prešov dlhodobo upozorňuje na absenciu systémovej štátnej podpory v oblasti technologického rozvoja, inovácií a digitalizácie pre malé a stredné podniky na regionálnej úrovni, a tým zvýšenia ich konkurencieschopnosti.

Vyzývajú preto vedenie MIRRI SR na zrušenie druhého kola spomenutej národnej súťaže a vyhlásenie nového kola s cieľom nezávislého a nestranného prístupu v rámci hodnotiaceho procesu, rešpektovaním princípov subsidiarity a nediskriminácie, bez klientelizmu a konfliktu záujmov.

"Cieľom národnej súťaže bolo vybrať tie najkvalitnejšie a najudržateľnejšie projekty. Úspešných kandidátov vyberalo spoločne MIRRI SR, MH SR, ako aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Konzorcium RPIC Prešov aj napriek snahe pripraviť čo najlepšiu prihlášku ani v druhom kole, žiaľ, nedostalo dostatočný počet bodov. Pokiaľ ide o agentúru SIEA, prípadný konflikt záujmu bol vylúčený tým, že za potvrdenie kvality prihlášky hlasovali nezávisle tiež zástupcovia rezortov informatizácie aj zahraničných vecí. Európska komisia vo svojich pravidlách pripúšťa možnosť, aby status ECDI bol pridelený aj verejným inštitúciám. Rozhodujúca je kvalita projektového zámeru, a ten bol v prípade SIEA hodnotený pozitívne," uviedol pre TASR Andrej Ďuríček, poverený vedením tlačového oddelenia odboru komunikácie MIRRI.

Nevidia preto podľa neho dôvod na zrušenie druhého kola súťaže a vyhlásenie opakovania tohto kola.

"Schválení uchádzači dosiahli požadovaný počet bodov v hodnotení odbornej komisie. Finálne rozhodnutie o tom, ktoré z nominovaných ECDI dostanú grantovú podporu zo strany Európskej komisie, bude zrejmé až po hodnotení všetkých podaných európskych projektov,“ uviedol vo svojom stanovisku pre TASR tlačový odbor MH SR.

Ani rezort hospodárstva nevidí dôvod na zrušenie druhého kola. Hodnotenie považuje za transparentné, žiadatelia dostali podľa neho opakovanú možnosť doplniť svoje projekty.