< sekcia Regióny

Na Technickej univerzite v Košiciach otvorili OpenLab

Na snímke zľava predseda KSK Rastislav Trnka, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Daniel Giebel a rektor TUKE Stanislav Kmeť počas strihania pásky. Foto: TASR František Iván

Architektonicky moderný a špičkovo vybavený priestor bude slúžiť pre vývoj a výskum moderných digitálnych technológií, ako sú internet vecí (IoT) alebo umelá inteligencia (AI).

Košice 24. septembra (TASR) – Na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) v pondelok slávnostne otvorili OpenLAB - otvorenú digitálnu platformu určenú primárne pre študentov informačných technológií. Architektonicky moderný a špičkovo vybavený priestor bude slúžiť pre vývoj a výskum moderných digitálnych technológií, ako sú internet vecí (IoT) alebo umelá inteligencia (AI).

"Toto laboratórium je nabité senzormi, projekčnými plochami, mikrofónmi, reproduktormi, umožňuje naozaj urobiť všetko, čo si človek môže predstaviť v oblasti IT. Pre nás je to zhmotnenie slov škola hrou, pretože študenti v rámci rôznych predmetov budú neustále implementovať projekty pre toto laboratórium, budú ho postupne rozvíjať, navzájom súťažiť a čeliť neustálym výzvam," uviedol vedúci Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE Jaroslav Porubän.

Cez veľkoplošné obrazovky OpenLab umožňuje zobrazovať rôzne informácie, ale aj prezentovať výsledky študentských projektov. Okrem toho v ňom študenti môžu tráviť voľný čas, pri ktorom zužitkujú svoje vedomosti a zasúťažia si v programovaní a dizajne vo virtuálnych arénach. OpenLab im umožňuje napríklad navrhnúť, vytvoriť a otestovať moderné klientske centrum telekomunikačného operátora, zamyslieť sa nad bankou či školou budúcnosti, alebo navrhnúť digitálny autosalón.

"Toto laboratórium je vo svojej podstate informatická hračka. Nachádza sa priamo v chodbe, cez ktorú musíme my študenti prechádzať. Môžeme tu prezentovať výsledky našich bakalárskych, diplomových prác alebo zadaní, a vidieť ich reálne výsledky," zhodnotil priestory študent informatiky TUKE Filip Gurbáľ.

Projekt na podporu moderného vzdelávania vznikol v rámci spolupráce univerzity a spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá tak chce podporiť potenciál inovácií a rozvoja v regióne. "Úzka spolupráca s TUKE je najlepší spôsob, ako pokračovať v rozvoji odborníkov v oblasti IT v našom regióne. Preto vznikol aj OpenLab. Prostredníctvom neho môže naša spoločnosť úzko komunikovať so študentmi veľmi interaktívnym spôsobom pomocou nových a aktuálnych digitálnych kanálov," uviedol generálny riaditeľ T-Systems Slovakia Daniel Giebel.

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj rektor TUKE Stanislav Kmeť a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka, podľa ktorých aj takéto projekty spolupráce so súkromným sektorom pomáhajú zatraktívniť a skvalitňovať vzdelávanie, rozvíjať inovácie a zabraňovať odlivu mladých talentovaných ľudí z regiónu.