< sekcia Regióny

Regionálny úrad nariadil v Košiciach celoplošnú jarnú deratizáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

RÚVZ nariaďuje celoplošnú deratizáciu v Košiciach pravidelne. Ako uvádza vo svojom rozhodnutí, jej termín stanovuje na základe reprodukčného cyklu živočíšnych škodcov.

Košice 5. apríla (TASR) – Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariadil na celom území mesta Košice celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Začala sa koncom marca a potrvá do 30. apríla. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.

„Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia,“ pripomína mesto. Nariadenie sa týka mestských častí (MČ) na celom území Košíc v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve, ako aj na verejných priestranstvách. Vykonať ju majú prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Mesto bude zabezpečovať deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú celoplošnú deratizáciu zabezpečiť vo svojich alebo v užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. Týka sa to aj objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov či skladov a skládok odpadov.

Povinnosť sa vzťahuje aj na fyzické osoby. Tie majú deratizáciu vykonať v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a tiež v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat. Deratizáciu majú zabezpečiť prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne „spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel“. Magistrát ďalej pripomína, že potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý použili, musia z dôvodu prípadnej kontroly uchovať tri mesiace.

RÚVZ nariaďuje celoplošnú deratizáciu v Košiciach pravidelne. Ako uvádza vo svojom rozhodnutí, jej termín stanovuje na základe reprodukčného cyklu živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch.