< sekcia Regióny

Košice s opravou ciest v týchto dňoch nezačnú

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Magistrát trvá na správnosti a zákonnosti vyhodnotenia vyhlásenej verejnej súťaže.

Košice 17. októbra (TASR) – Viaceré plánované rekonštrukcie ciest v Košiciach sa v týchto dňoch nezačnú, podľa magistrátu je dôvodom skúmanie výsledkov verejnej súťaže Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO). Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že výsledky napadli dvaja neúspešní uchádzači. Magistrát trvá na správnosti a zákonnosti vyhodnotenia vyhlásenej verejnej súťaže.

„ÚVO mestu potvrdil, že od minulého týždňa skúma námietky dvoch stavebných spoločností voči výsledkom verejnej súťaže na Stavebnú údržbu a opravy pozemných komunikácií v meste Košice. Obe spoločnosti vo svojich podaniach žiadajú, aby ÚVO zrušil výsledok tohto verejného obstarávania,“ uvádza magistrát s tým, že ÚVO posudzuje kompletnosť dokumentácie k zákazke a o námietkach by mal úrad rozhodnúť do 30 dní od ich doručenia.

Magistrát trvá na správnosti a zákonnosti vyhodnotenia vyhlásenej verejnej súťaže. „Sme presvedčení o tom, že námietky navrhovateľov voči priebehu verejného obstarávania sú neodôvodnené, neoprávnené a účelové,“ povedal riaditeľ magistrátu Marcel Čop s tým, že o tom svedčia aj predpokladané ceny, s ktorými išli jednotlivé firmy do tejto verejnej súťaže. Rozdiely medzi prvými piatimi uchádzačmi podľa neho neboli ani päť percent. „Veríme, že ÚVO čo najskôr rozhodne a do konca roka sa bude môcť v našich uliciach realizovať aspoň časť opráv a plánovaných rekonštrukcií. Zároveň sme presvedčení o tom, že naším rozhodnutím vybrať jedného dodávateľa sme ušetrili mestu značné finančné prostriedky,“ dodal.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček koncom júla podpísal podklady na to, aby mesto mohlo vyhlásiť prostredníctvom vestníka verejného obstarávania súťaž na opravy ciest a chodníkov za 8,6 milióna eur bez DPH. Oproti predchádzajúcemu verejnému obstarávaniu sa zákazka na opravu komunikácií v meste nedelila na dve časti pre okresy Košice I a III, respektíve Košice II a IV. Mesto tvrdí, že delením by bolo obmedzené pre vopred zmluvne zabezpečené predpokladané množstvo stavebných prác. Nové verejné obstarávanie zdôvodňovalo transparentnosťou a úsporou. Vzísť z neho mala jedna víťazná firma, s ktorou chcelo uzatvoriť rámcovú dohodu na obdobie 24 mesiacov. Na základe nej by mesto zadávalo objednávky na opravy a rekonštrukcie jednotlivých úsekov ciest.

Ponuky do spomínaného verejného obstarávania predložilo celkovo šesť uchádzačov. Verejné obstarávanie vyhodnotili v závere septembra. Víťazná firma podľa mesta Košice uspela s ponukou, ktorá by predstavovala úsporu viac ako 1,2 milióna eur, respektíve 14 percent, voči predpokladanej hodnote zákazky. Ako tvrdí, zmluva s víťazným uchádzačom nebola doteraz podpísaná pre uvedené námietky.