Quantcast
< sekcia Regióny

V Košiciach si Veľký piatok uctia Ekumenickým pašiovým sprievodom

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta

Ide už o 20-ročnú tradíciu priblíženia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom sprievodu veriacich.

Košice 17. apríla (TASR) – Ekumenický pašiový sprievod organizuje na Veľký piatok (18.4.) aj v tomto roku Ekumenické spoločenstvo cirkví na území mesta Košice. Ide už o 20-ročnú tradíciu priblíženia utrpenia Ježiša Krista prostredníctvom sprievodu za účasti veriacich a predstaviteľov kresťanských cirkví pôsobiacich v metropole východného Slovenska.

Témou tohtoročného sprievodu sú slová z Knihy proroka Izaiáša: "Úspech bude mať môj služobník, pozdvihne, vyvýši, zvelebí sa veľmi".

"Trasa sprievodu je už ustálená, začíname o 13.00 h pri Jakabovom paláci a pokračujeme zastaveniami pri jednotlivých chrámoch rôznych kresťanských cirkví. Vyvrcholením je posledné zastavenie pri katedrále sv. Alžbety," uviedol tajomník košického Ekumenického spoločenstva Dominik Macák.

Myšlienka realizácie pašiového sprievodu sa zrodila so vznikom Ekumenického spoločenstva, ktoré sa rozhodlo spoločne sláviť "veľkonočné tajomstvo". "Pretože spoločné slávenie Krížovej cesty hlavne pre reformované cirkvi je vzdialené, Ekumenické spoločenstvo našlo spoločnú reč v symbolickom prepojení veľkopiatkovej obyčaje čítať v rámci bohoslužieb úryvky zo Svätého písma o utrpení Ježiša Krista (pašie) a kresťanovho putovania k Božiemu hrobu," hovorí Macák.

Na príprave a realizácii Ekumenického pašiového sprievodu sa podieľajú mesto Košice, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Apoštolská cirkev, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev československá husitská, Evanjelická cirkev a. v., Gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Teologická fakulta Katolíckej univerzity.