< sekcia Regióny

Košické MsZ nie je za predĺženie geologického prieskumu na Jahodnej

Protest proti ťažbe uránu na Jahodnej Foto: TASR/Milan Kapusta

So žiadosťou o zaradenie tohto bodu do programu rokovania MsZ oslovil poslancov environmentálny aktivista Ladislav Rovinský.

Košice 9. decembra (TASR) – Poslanci košického Mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom prvom pracovnom zasadaní v novom volebnom období v pondelok 8. decembra vyhoveli návrhu občanov a zaradili do programu rokovania bod, v ktorom odmietli avizovaný zámer spoločnosti Ludovika Energy s. r. o. o predĺženie lehoty na geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná – Kurišková.

So žiadosťou o zaradenie tohto bodu do programu rokovania MsZ oslovil poslancov environmentálny aktivista Ladislav Rovinský. „Uvedený prieskum je v rozpore so záujmami občanov mesta, vytvára podmienky pre možnosť budúcej ťažby a spracovania rádioaktívnych nerastov na území mesta a predstavuje potenciálne ohrozenie zdravia a životného prostredia obyvateľov,“ uviedol v návrhu uznesenia Rovinský.

Poverili primátora, aby informoval

MsZ zároveň poverilo primátora mesta Košice Richarda Rašiho, aby s týmto uznesením oboznámil ministerstvo životného prostredia a spoločnosť Ludovika Energy.

Táto, ako držiteľ prieskumného územia v lokalite Kurišková na Jahodne pri Košiciach má záujem o predĺženie lehoty prieskumu o ďalších desať rokov. Dôvodom je, že okrem geologického prieskumu zameraného na prítomnosť a obsah uránu sa chcú geológovia zamerať na zistenie potenciálu pre výskyt prvkov vzácnych zemín v lokalite a jej okolí. Podľa riaditeľa spoločnosti Borisa Bartalského, dôvodom na desaťročné predĺženie lehoty prieskumu je skutočnosť, že spoločnosť chce komplexne dokončiť geologický prieskum. Pritom o toto predĺženie požiadala už dvakrát. Zdôraznil pritom, že doterajší prieskum nemal negatívny vplyv na životné prostredie, čo potvrdila aj správa odbornej pracovnej skupiny.

„Zatiaľ sa do prieskumu na Jahodnej investovalo viac ako 22,45 milióna eur. Odhadnúť náklady na dokončenie prieskumu je teraz nemožné,“ poznamenal pred časom Bartalský s tým, že finančné zdroje na túto aktivitu získavajú geológovia z investičných spoločností, ktoré zvyčajne do prieskumu investujú. „To čo je pre vedu a technológiu výskum, to je pre geológiu prieskum,“ zdôraznil s tým, že prvky obsiahnuté vo vzácnych zeminách sa využívajú v najmodernejších technológiách, ktoré šetria životné prostredie. „Nejde tu o nový prieskum, ktorý by znamenal jeho ukončenie v súvislosti s uránom. Ide o rozšírenie už existujúceho prieskumu,“ doplnil Bartalský.

Podľa Rovinského ide zo strany geologickej spoločnosti najmä o naťahovanie času a v konečnom dôsledku o úsilie ťažiť predovšetkým urán.