< sekcia Regióny

Košické zastupiteľstvo bude rokovať aj o geotermálnom vrte

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na programe je aj návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o organizácii krajského referenda.

Košice 25. augusta (TASR) – Kroky k realizácii geotermálneho vrtu v Čižaticiach či balík prvých protikorupčných opatrení vyplývajúcich z protikorupčného auditu budú na programe pondelkového (26. 8.) zasadania Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Na geotermálny vrt, ktorý sa má využiť pre plánovaný akvapark v Čižaticiach, navrhuje predseda KSK Rastislav Trnka v rámci úprav krajského rozpočtu vyčleniť 2,3 milióna eur.

Na programe je aj návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o organizácii krajského referenda. KSK bude jeho prijatím prvým krajom na Slovensku s legislatívne upravenými podmienky konania plebiscitu. Okrem toho sú v balíku návrhov, ktoré odporúčala prijať organizácia Transparency International Slovensko, etické kódexy upravujúce konflikt záujmov či prijímanie darov volených predstaviteľov, zamestnancov Úradu KSK a zamestnancov krajských organizácií. Zriadiť by sa mala aj Rada pre etiku volených predstaviteľov KSK ako poradný orgán zastupiteľstva.

Poslanci tiež prerokujú návrh posunu doby čerpania a konečnej splatnosti úveru od Európskej investičnej banky (EIB), a to pre problémy s realizáciou jednotlivých projektov. Po novom by čerpanie úveru v celkovej sume 30 miliónov eur malo byť predĺžené z konca roka 2019 o tri roky, teda do konca roka 2022.

V programe je ďalej založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ ako nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja. Osobitným bodom sú personálne zmeny v košickom Špecializovanom zariadení a zariadení pre seniorov ARCUS.