Quantcast
< sekcia Regióny

Košický klaster nového priemyslu mal ustanovujúce valné zhromaždenie

Na fotografii sa nachádzajú novozvolení členovia predstavenstva združenia Košický klaster nového priemyslu. Foto: Slavomíra Hrabovská, CNIC

Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, TUKE a UVLF v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj a Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi členmi sú SAV a UNLP v Košiciach.

Košice 30. septembra (TASR) – Združenie Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC) má za sebou ustanovujúcu schôdzu valného zhromaždenia. Za predsedu predstavenstva na nej zvolili Pavla Miškovského, ktorý je aj riaditeľom Technologického a inovačného parku (TIP) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. TASR o tom vo štvrtok za CNIC informovala manažérka pre PR a marketing Slavomíra Hrabovská.

„Košický klaster nového priemyslu predstavuje moderné a prelomové riešenie súčasnej nelichotivej ekonomickej a sociálnej situácie na východnom Slovensku s presahom na celé Slovensko. CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a sociálnu úroveň východného Slovenska na európsky priemer. Významné postavenie v aktivitách CNIC bude patriť tiež spoločenským vedám, zdôrazňujúcim ambíciu CNIC rozvíjať predovšetkým technológie s pozitívnym dosahom na kvalitu života,“ uviedol Miškovský.

Zakladajúci členovia CNIC sú tri košické univerzity - UPJŠ, Technická univerzita v Košiciach (TUKE) a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj (KSK) a Cassovia Discovery Park. Pristupujúcimi členmi sú Slovenská akadémia vied (SAV) a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Za predsedu valného zhromaždenia zvolili rektora TUKE Stanislava Kmeťa, členovia sa zároveň dohodli na rotujúcom systéme tejto funkcie. Predsedom dozornej rady sa stal Peter Huba, ktorý je poslancom košického krajského a mestského zastupiteľstva.

„CNIC už má reálne základy, ktoré sa formovali v Technologickom a inovačnom parku UPJŠ, kde momentálne pracuje do 40 ľudí. Je to taktiež obrovská príležitosť pre košické univerzity, ako zatraktívniť prostredie pre študentov a podporiť tak vznik inovácií a kreovanie start-upov a prepojiť ich so súkromným sektorom,“ skonštatoval rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Hlavným cieľom CNIC je vytvoriť nový moderný priemysel na východnom Slovensku prostredníctvom úzkej spolupráce medzi univerzitami, vedeckými ústavmi SAV a súkromným high-tech priemyslom s podporou samospráv. Zameraný bude na biomedicínsky výskum, nové materiály, informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku.