Quantcast
< sekcia Regióny

Košický kraj plánuje z eurofondov výstavbu cyklotrasy pri Margecanoch

Ilustračná snímka, cyklotrasa Foto: TASR

Celkový rozpočet projektu cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je na úrovni 689.000 eur.

Margecany 6. januára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje cez eurofondy projekt výstavby chodníka pre cyklistov a peších pri obci Margecany v okrese Gelnica. Komunikácia zabezpečí ich pohyb popri rieke Hornád mimo cesty druhej triedy.

Celkový rozpočet projektu cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je na úrovni 689.000 eur, päťpercentné spolufinancovanie v sume 34.435 eur schválilo v decembri Zastupiteľstvo KSK.

Dĺžka plánovaného chodníka je 364 metrov, začína na cykloturistickej trase v mieste obslužnej komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) pri vodnej nádrži Ružín. "V kilometri 0,000 je trasa odklonená od pôvodnej komunikácie a stúpa smerom k ceste II/547 ponad obidva oporné múry. Trasa pokračuje popri ceste II/547, poza autobusovú zastávku k existujúcemu priechodu pre peších," informoval Úrad KSK. Chodník bude lemovaný betónovým obrubníkom.

Investičná aktivita zahŕňa okrem samotnej komunikácie oceľovú lávku a preložku nadzemného vedenia Slovak Telekom, súčasťou projektu je aj cyklistické značenie Margecany – Družstevná pri Hornáde.