< sekcia Regióny

V Krupina regulujú potok, ktorý prinášal do mesta 100-ročnú vodu

Regulácia potoka a výstavba troch poldrov je dôležitá v súvislosti s častými povodňami, ktoré na úrovni 100-ročnej vody mesto v uplynulých desaťročiach často postihovali. Foto: TASR - Jozef Poliak

Stavba by mala zadržať prívalové vody o objeme 62.378 m3.

Krupina 27. mája (TASR) - Na Kňazovom jarku, ktorý je prítokom riečky Krupinice v intraviláne mesta Krupina, sa koncom zimy začal realizovať projekt protipovodňových preventívnych opatrení. Regulácia potoka a výstavba troch poldrov je dôležitá v súvislosti s povodňami, ktoré na úrovni 100-ročnej vody mesto v uplynulých desaťročiach často postihovali.

Stavba by mala zadržať prívalové vody o objeme 62.378 m3. Investor, ktorým je spoločnosť AQUA-team Slovakia, získala na projekt dotáciu z eurofondov vo výške viac ako 3,85 milióna eur, pričom sa počíta aj s desaťpercentnou spoluúčasťou. Ide o projekt prírodného charakteru, využívajúci zelenú infraštruktúru.

Ako pre TASR uviedol konateľ spoločnosti Oldřich Vdoleček, celá stavba, ktorá okrem poldrov zahŕňa aj úpravu potoka v dĺžke 800 metrov, by mala byť hotová v 1. štvrťroku 2021. "Je ale predpoklad, že sa ukončí už niekedy na prelome rokov 2020/2021," podotkol.

Projekt pôvodne pripravovali Mestské lesy, s. r. o., Krupina, pre ktoré bolo vydané aj stavebné povolenie. Po zmene vedenia spoločnosti ale valné zhromaždenie rozhodlo, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov nepodá. Nakoľko vlastník Mestských lesov, mesto Krupina, mal záujem investíciu zrealizovať, došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy so spoločnosťou AQUA-team Slovakia a predaní projektovej dokumentácie s vydaným stavebným povolením a príslušnej agendy. Spoločnosť je aj užívateľom priľahlých pozemkov a správcom drobného vodného toku Kňazov jarok.