< sekcia Regióny

Košický kraj namieta voči rozhodnutiu o splyňovacom zariadení v Janíku

Na archívnej snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Za projektom plynovej stanice stojí firma AR DONAX, jej konateľ Peter Čunderlík odmieta, že ide o spaľovňu.

Janík 3. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) podá odvolanie voči rozhodnutiu Okresného úradu (OÚ) Košice-okolie z 19. apríla, podľa ktorého projekt splyňovacieho zariadenia v obci Janík nebude predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Rozhodnutie OÚ označil predseda KSK Rastislav Trnka za nezákonné. Kritici označujú projekt za spaľovňu a vznikla voči nemu petícia občanov, investor to odmieta a považuje za zavádzanie verejnosti.

"Okresnému úradu sme zasielali jasné stanovisko, v ktorom sme sa vyjadrovali, že pri takom zámere, ako je výstavba spaľovne, je zo zákona nevyhnutné posúdenie vplyvov na životné prostredie. S jeho rozhodnutím sa preto nestotožňujeme a v najbližších dňoch voči nemu podáme odvolanie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

OÚ podľa KSK nesprávne a účelovo zaradil zmenu navrhovanej činnosti - spracovanie biomasy a tuhého druhotného paliva (TDP) v pomere 30:70 pod projekty rozvoja obcí. "Nakoľko táto spaľovňa by mala odpad splyňovať, a teda zhodnocovať ho tepelnými postupmi, podlieha povinnému posudzovaniu vplyvov na životné prostredie tak, ako aj všetky ostatné spaľovne v našom kraji," skonštatoval Trnka. Zároveň nesúhlasí ani so samotným zámerom takejto výstavby v citlivom území. "O niekoľko desiatok kilometrov od obce Janík sa nachádza spaľovňa v Kokšov-Bakši, ktorá v súčasnosti nie je zďaleka využívaná na 100 percent a biomasu spracúvajú aj v Moldave nad Bodvou. V rámci kraja teda ešte máme voľné kapacity na spracovanie odpadov," uviedol.

Projekt vznikol v roku 2013. Zmena, ktorú investor vlani oznámil, spočíva v doplnení pôvodných surovinových zdrojov na výrobu plynu z biomasy o TDP. V rámci navrhovanej činnosti sa plánuje ročne spracovať maximálne 9200 ton paliva. OÚ vlani v auguste rozhodol, že zmena sa bude posudzovať v procese EIA, po odvolaní sa investora však minulý mesiac zmenil svoje rozhodnutie. Podľa odvolacieho orgánu napadnuté rozhodnutie nebolo vydané v súlade s právnymi predpismi.

"Z hľadiska stacionárnych zdrojov nebude prevádzka navrhovanej splyňovacej stanice produkovať emisie nad rámec platných emisných limitov príslušných znečisťujúcich látok v ovzduší, pritom aj prevládajúci severozápadný smer vetrov je priaznivý z hľadiska rozptylu emisií voči existujúcim obytným zónam obce. Budúca prevádzka nebude produkovať znečistené vody, ani iné škodlivé výstupy, ktorých koncentrácie by mohli ohroziť zdravie a hygienické pomery dotknutého obyvateľstva," uviedol v pondelkovom stanovisku OÚ Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. V súvislosti s aprílovým rozhodnutím informoval, že v zákonom stanovenej lehote KSK reflektoval na nesprávny zámer "Surovinové zhodnocovanie plastov".

Za projektom plynovej stanice stojí firma AR DONAX, jej konateľ Peter Čunderlík odmieta, že ide o spaľovňu. "Samotné zariadenie pritom ani nemá komín," uviedol. Vyrobený vyčistený plyn má slúžiť na výrobu energie. Elektrickú energiu chcú dodávať do distribučnej siete a teplo využívať na vlastné účely. "Cieľom zámeru je prispieť k prechodu na obehové hospodárstvo. Využije sa odpadová biomasa a TDP, ktoré nie je odpadom, ale riadnym certifikovaným produktom," uviedol. Objem investície má byť okolo dva milióny eur a budovanie prevádzky trvať približne 18 mesiacov.

Na mieste plánovanej výstavby sa v pondelok konalo protestné stretnutie. Proti výstavbe sa vyslovili starosta Janíka Július Begala spolu s viac ako 20 starostami obcí z okolia a ďalšími zástupcami prihraničných obcí z Maďarska. Obávajú sa negatívnych dôsledkov na zdravie obyvateľstva a stav životného prostredia. Podľa petície, ktorá sa opätovne rozbieha, by projekt zvýšil množstvo škodlivých emisií v ovzduší, zhoršil dopravné zaťaženie a v prípade havárie by priamo ohrozil spodné vody.