< sekcia Regióny

Košický kraj spoluorganizuje workshop Európskeho týždňa regiónov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Workshop sa koná online od 16:30 do 18.00, príležitosť na výmenu názorov aj skúseností budú mať regionálni zástupcovia zo Slovenska, Chorvátska, Talianska, Španielska a Rakúska.

Košice 12. októbra (TASR) – Budúcnosť Európy v rukách občanov je témou utorkového workshopu, ktorého spoluorganizátorom je Košický samosprávny kraj. Ide o súčasť Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý sa koná v Bruseli. Občania z rôznych krajín sveta môžu počas týždňa online diskutovať so zástupcami európskych regiónov o aktuálnych témach.

Témou utorkového workshopu je zapojenie občanov do politiky súdržnosti a ochrana životného prostredia. Zapojiť sa doň, ako aj do ďalších aktivít Európskeho týždňa regiónov a miest môžu aj východniari, informoval Úrad KSK.

„Moderná politika nechce pred občanmi zatvárať dvere, ale, naopak, pozornejšie vnímať ich konkrétne potreby a aj to, čo ich trápi a ako je to možné zlepšiť. Zapojiť obyvateľov kraja do vecí verejných v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest sa už po tretí rok v rade snaží aj Košický samosprávny kraj. Dobrým príkladom z praxe sú vodné rady, ktoré sme v našom kraji rozbehli spolu so zástupcami miestnych samospráv, poľnohospodármi, lesníkmi, ale aj aktivistami či dobrovoľníkmi z jednotlivých okresov. Vďaka tomu, že sa do našich zelených aktivít zapájajú občania, dokážeme bojovať voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy účinnejšie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Tranka.

Šesť vodných rád, ktoré sú súčasťou akčných plánov programu obnovy krajiny, spájajú rôzne komunity obyvateľov za účelom realizácie vodozádržných opatrení na Spiši, Gemeri, Above či Zemplíne. Košický samosprávny kraj sa v rámci programu obnovy krajiny snaží realizovať opatrenia zamerané na zadržiavanie zrážkovej vody aj zníženie povodňovej hrozby riek na niektorých tokoch.

Workshop sa koná online od 16:30 do 18.00, príležitosť na výmenu názorov aj skúseností budú mať regionálni zástupcovia zo Slovenska, Chorvátska, Talianska, Španielska a Rakúska. Zapojiť sa môže aj verejnosť, ktorá bude môcť klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido.