Quantcast
< sekcia Regióny

Kvalitu ovzdušia v B. Bystrici meria prvá meteorologická stanica

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Stanica je schopná kontinuálne merať 13 veličín.

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) – Mesto Banská Bystrica v uplynulých dňoch v mestskej časti Uhlisko uviedlo do prevádzky pilotnú kompaktnú environmentálnu stanicu pre meranie kvality ovzdušia a meteorologických charakteristík. Stanica je schopná kontinuálne merať 13 veličín. Vyhodnocovanie jednotlivých údajov má samospráve umožniť plánovať aktivity v oblasti energetiky a dopravy, riešiť potrebu vytvárania nízkoemisných zón v meste a stanoviť opatrenia na zmiernenie dosahov klimatickej zmeny. TASR o tom informoval banskobystrický magistrát.

Meteorologická stanica meria koncentrácie oxidu dusičitého, ozónu, oxidu uhoľnatého, oxidu siričitého, prachových častíc PM 2,5 a PM 10. Medzi ďalšie veličiny patrí teplota farby svetla, intenzita osvetlenia, UV index, atmosférický tlak aj teplota, relatívna vlhkosť a hladina akustického tlaku.

Zvyšovanie kvality života obyvateľov, znižovanie prašnosti a produkcie CO2, ako aj realizácia ďalších opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy patrí k našim prioritám. V súčasnosti sa zameriavame na zelené témy, budovanie zelenej a modrej infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie záujmu obyvateľov zapájať sa do plánovania a realizácie zmien vo verejnom priestore. Som rád, že inštalácia tejto stanice je ďalší krok, ktorým prispejeme k meraniu kvality ovzdušia v našom meste, k zvyšovaniu informovanosti smerom k verejnosti a zavádzaniu potrebných opatrení,“ konštatoval primátor Ján Nosko.

Inštalácia stanice sa realizovala v rámci rekonštrukcie časti verejného osvetlenia. Umožní nám sledovať mnoho veličín, na základe ktorých vieme pristúpiť napríklad k lepšej regulácii intenzity verejného osvetlenia a tiež k lepšiemu energetickému manažmentu,“ doplnil Martin Vyleťal, vedúci odboru rozvojových aktivít mesta.

„Merania nám doplnia informácie, ktoré máme z národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Verím, že postupne sa nám podarí také stanice doplniť aj do ďalších častí mesta,“ reagoval Martin Lakanda, koordinátor pre životné prostredie mesta Banská Bystrica.