< sekcia Regióny

Vzdelávanie v Trenčianskom kraji pomôžu zvýšiť špeciálni zamestnanci

Ilustračné foto. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava bude v plnom rozsahu refundovať cenu práce prijatých zamestnancov.

Trenčín 5. augusta (TASR) – Kvalitu vzdelávania na vybraných deviatich stredných školách v Trenčianskom kraji pomôžu zvýšiť špeciálni zamestnanci. Trenčiansky samosprávny kraj ako ich zriaďovateľ sa totiž zapojil do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov z dielne Metodicko-pedagogického centra (MPC) Bratislava. Na školách tak pribudnú pedagogickí asistenti, psychológovia alebo špeciálni pedagógovia.

„Cieľom projektu je skvalitnenie systému inkluzívnej vzdelávacej podpory pre individuálne začlenených študentov, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením," informovala ďalej Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.

Ide podľa nej predovšetkým o posilnenie a podporu v oblasti personálneho zabezpečenia inklúzie, elimináciu predsudkov voči akýmkoľvek spôsobom hendikepovaným žiakom, a to zo strany rodičov, pedagogických i odborných zamestnancov a napokon aj širšej verejnosti.

Prijať nových odborných zamestnancov umožní uzatvorenie zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi MPC Bratislava, vybranými strednými školami a ich zriaďovateľmi.

„Zapojená stredná škola v zmysle zmluvy vytvorí pracovné miesto na pridelený počet pedagogických asistentov, psychológov alebo špeciálnych pedagógov na dobu trvania projektu, teda na dobu určitú v rozsahu od 1. septembra 2020 do 31. augusta 2022. Vytvorenie inkluzívneho tímu je dôležité najmä z dôvodu, že práve ľudský a zároveň profesionálny prístup významne podporia pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní a prinesú benefity najmä pre žiakov," uviedla Daniela Hilčíková, vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK.

MPC Bratislava bude podľa nej počas obdobia trvania projektu v plnom rozsahu refundovať cenu práce prijatých zamestnancov.

Do národného projektu sa zapojí Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou, Gymnázium Púchov, Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske, SOŠ Nováky, SOŠ Pruské, SOŠ Handlová, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou, SOŠ Dubnica nad Váhom a Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín.