< sekcia Regióny

L. Hrádok odsúhlasil prijatie bezúročnej návratnej finančnej pomoci

Ilustračné foto. Foto: TASR/DPA

Poslanci vzali na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta k poslednému júnu.

Liptovský Hrádok 15. septembra (TASR) - Poslanci mesta Liptovský Hrádok odsúhlasili prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od vlády. Ide o kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Rozhodli o tom na svojom ostatnom rokovaní.

"Pre naše mesto je výška výpadku podľa prognózy ministerstva financií za jún 2020 vo výške 208.675 eur. Požiadať chceme o plnú výšku, ktorú budeme môcť použiť len na plnenie samosprávnych funkcií," uviedla vedúca oddelenia financií, daní a miezd Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Iveta Gajdošová.

Poslanci tiež vzali na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta k poslednému júnu. "Hospodárenie k 30. júnu 2020 vrátane finančných operácií sa skončilo s prebytkom vo výške 1.211.795 eur. Príjmová časť rozpočtu vrátane škôl bola naplnená na úrovni 46 percent, rozpočet bežných príjmov bol naplnený na 53 percent," povedala Gajdošová.

Doplnila, že plnenie výdavkovej časti bolo na úrovni 34 percent, rozpočet bežných výdavkov na úrovni 39 percent a rozpočet kapitálových výdavkov na 9 percentách. "Z toho dôvodu, že investičné akcie sú realizované v druhom polroku," spresnila vedúca finančného oddelenia.