Quantcast
< sekcia Regióny

Lekárska fakulta UPJŠ realizuje viacero rekonštrukcií

Na archívnej snímke Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Naše donedávna iba vizionárske predstavy už dostali reálne kontúry, pretože aktuálne finišujeme s rekonštrukciou vybraných priestorov, povedal dekan fakulty Daniel Pella.

Košice 4. januára (TASR) - Centrum simulátorovej a virtuálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach by študenti mohli začať čiastočne využívať vo februári. Pre TASR to uviedla hovorkyňa fakulty Jaroslava Oravcová s tým, že ide o investíciu v objeme 2,5 milióna eur.

Centrum má pomocou modernej techniky umožniť realizovať časť teoretickej, ale predovšetkým praktickej výučby študentov medicíny a iných zdravotníckych odborov mimo zdravotníckych zariadení. Z celkovej investície majú 1,7 milióna eur tvoriť vlastné zdroje fakulty a 800.000 eur je výška účelovej dotácie rezortu školstva. Poskytnutá bola v súvislosti so zvýšeným počtom novoprijatých študentov všeobecného lekárstva na štúdium LF UPJŠ.

„Naše donedávna iba vizionárske predstavy už dostali reálne kontúry, pretože aktuálne finišujeme s rekonštrukciou vybraných priestorov v II. sekcii našej budovy na 3. poschodí, kde bude toto centrum situované a bolo ukončené aj verejné obstarávanie na jeho technické vybavenie,“ povedal dekan fakulty Daniel Pella. Predpokladá, že simulátorové centrum by sa mohlo začať aspoň čiastočne využívať na začiatku letného semestra. Verí, že sa tým skvalitní výučbový proces.

LF UPJŠ pripomenula, že z vlastných zdrojov v posledných rokoch realizovala viaceré veľké investície, napríklad prevažnú časť rekonštrukcie budovy, ktorá patrí univerzite. Po úvodnej rekonštrukcii časti opláštenia objektu a výmene okien z projektu MEDIPARK pokračovali z vlastných zdrojov v obnove opláštenia, renovácii striech a výmene okien na prevažujúcej časti objektu - na južnej strane II. sekcie a severnej, západnej a južnej strane III. sekcie, kde sídlia teoretické ústavy a administratíva fakulty.

V záverečnej fáze je v súčasnosti posledná etapa rekonštrukcie IV. sekcie s Aulou LF a posluchárňami. Ide o celkovú investíciu z vlastných zdrojov fakulty v objeme viac ako päť miliónov eur. Fakulta zároveň pokračuje v ďalších rekonštrukčných prácach vo vnútri objektu, v ktorom pôsobí. Z vlastných zdrojov začala s rekonštrukciou vnútorných rozvodov vody či objektov na Šrobárovej ulici, kde sídli časť predklinických ústavov fakulty.

"Realizovať takéto finančne náročné stavebné či rozvojové investície môže fakulta iba vďaka spoplatnenej výučbe študentov v anglickom jazyku," dodala Oravcová s tým, že zahraniční študenti majú nezanedbateľný ekonomický prínos nielen pre fakultu, ale aj celú univerzitu. LF UPJŠ aktuálne navštevujú zahraniční medici pochádzajúci z 56 krajín sveta.