Quantcast
Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 22. jún 2024Meniny má Paulína
< sekcia Regióny

Lekárska fakulta v Košiciach žiada o pomoc premiéra v spore s UNLP

Zamestnanci Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach napísali predsedovi vlády otvorený list.

Košice 10. augusta (TASR) - Zamestnanci Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach žiadajú premiéra Roberta Fica o pomoc pri nedoriešenom zmluvnom spore s košickou Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura.

Predsedovi vlády napísali otvorený list. V ňom uvádzajú, že počas 65-ročnej existencie mala UPJŠ a UNLP dobré vzťahy, ktoré podľa nich narušilo súčasné vedenie UNLP, keď jednostranne a nečakane v apríli vypovedalo Lekárskej fakulte UPJŠ zmluvy.

"Vypovedaná bola Dohoda o zriadení výučbových základní, Dohoda o spolupráci pri realizácii výberových konaní na obsadenie funkcií prednostov a Dohoda o spolupráci pri uskutočňovaní akreditovaných špecializačných študijných programov medzi UNLP a Lekárskou fakultou UPJŠ," napísali v mene univerzity dekan fakulty Leonard Siegfried a rektor Ladislav Mirossay.

Trvajú na platnosti pôvodných dohôd a zmlúv a neplatnosti výpovedí. Zároveň žiadajú o pomoc aj ministerku zdravotníctva a ministra školstva.

Fakulta opisuje, že doteraz sa nedoriešila nová zmluva o kľúčovej otázke fungovania klinických pracovísk UNLP a UPJŠ. Nedohodli sa ani na kľúčovej otázke a to spôsobe vedenia kliniky a postavenia prednostu a jeho zástupcu. Od premiéra Fica žiadajú, aby pomohol zabezpečiť predĺženie súčasnej zmluvy.

"S poľutovaním konštatujeme, že doterajšia intenzívna práca na príprave nových zmlúv neviedla k dohode o kľúčovej otázke fungovania klinických pracovísk UNLP a LF UPJŠ, a to o spôsobe vedenia kliniky a postavenia prednostu a jeho zástupcu. Na čele jednotlivých výučbových základní, t.j. jednotlivých kliník stál doteraz prednosta kliniky, ktorý bol zodpovedný za odbornú aj organizačnú úroveň liečebno-preventívnej, pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti," vysvetľuje vedenie LF UPJŠ.

Vedenie UNLP má podľa Lekárskej fakulty odlišné predstavy o manažmente práce na klinikách, v rozpore so štandardnou praxou v Európskej únii a v rozpore s Programovým vyhlásením vlády. Šéf UNLP Ladislav Rosocha, ktorý na post nastúpil v apríli 2012 podľa LF odmietol podpísať zmluvu o výučbovej základni s LF UPJŠ v znení navrhovanom univerzitou, prestal komunikovať s prednostami kliník a vymenoval do vedenia kliník primárov, t.j. zástupcov prednostov.

"Navyše, svojvoľne zasiahol do organizačnej štruktúry LF UPJŠ rušením/zlučovaním viacerých kliník, a to bez vedomia a súhlasu LF UPJŠ," opísali zástupcovia fakulty. Premiérovi sa tiež sťažujú, že Rosocha svojou činnosťou vážne narúša nielen chod LF UPJŠ ale aj UNLP.