< sekcia Regióny

Lesy SR vybudovali v centre Levíc jedinečnú lesnú školu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marián Holubčík

Na slovenskej strane vznikla Lesná škola OZ Levice s celkovou rozlohou 4100 štvorcových metrov ako jedinečné centrum lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy na Slovensku.

Levice 29. mája (TASR) – Lesy SR vybudovali vo svojom odštepnom závode (OZ) v Leviciach jedinečnú lesnú školu. Jej zriadenie je súčasťou cezhraničného projektu s maďarskými lesníkmi z Ipoly Erdö. Cieľom projektu je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice a maďarského Salgótarjánu o jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom vybudovania a rozvoja originálnych náučno-poznávacích objektov v predmetnom prihraničnom regióne. Informovali o tom Lesy SR.

Chceme prispieť k zvýšeniu príťažlivosti a návštevnosti prihraničného územia prostredníctvom využívania jeho prírodných hodnôt s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie a prírodovednú gramotnosť mladej generácie prostredníctvom vzdelávania odborníkmi - lesnými pedagógmi v nových lesných školách,“ povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Matej Vigoda.

Výstavba lesnej školy sa začala vo februári 2018. Plánovaný rozpočet celého projektu vyčíslili na necelých 1,44 milióna eur, z toho 85 percent poskytol Európsky fond regionálneho rozvoja. Novovybudované výučbové komplexy v Leviciach a v Somoskő pri Salgótarjáne ako demonštračné a náučné objekty spolu s lesnými pedagógmi priblížia cieľovým skupinám les a prácu lesníkov na celkovej ploche areálov väčšej ako 10.000 metrov štvorcových, potvrdil riaditeľ OZ Levice Tomáš Čuka.

Na slovenskej strane vznikla Lesná škola OZ Levice s celkovou rozlohou 4100 štvorcových metrov ako jedinečné centrum lesnej pedagogiky a environmentálnej výchovy na Slovensku. Vybudovaná je priamo v centre mesta v areáli levického odštepného závodu v nevyužívanej dvojpodlažnej budove bývalého skladu. Objekt so svojou vnútornou úžitkovou plochou viac ako 1000 metrov štvorcových ponúka priestory pre diorámy, tvorivú dielňu, kresliareň, halu stromov, poznávaciu a náučnú miestnosť spolu s terasou. V exteriéri obklopilo lesnú školu miniarborétum s najčastejšími druhmi drevín a krov slovenských lesov, vybudoval sa altánok a areál je doplnený informačnými panelmi. Pred lesnou školou vznikol zelený chodník privádzajúci návštevníkov k lesnej škole s drevenými prvkami pre hry a oddych nielen detských, ale i dospelých záujemcov.

Na maďarskej strane vzniklo Návštevnícke centrum a lesná škola, ktorým sa doplnila sieť zariadení obdobného charakteru v Maďarsku na ploche väčšej ako 5900 štvorcových metrov.

Inovatívnosť projektu spočíva v prepojení teoretického vzdelávania v škole spolu s praktickými ukážkami z lesa a lesníctva v nových komplexoch lesných škôl. Exkurzívno-poznávacia prevádzka je určená najmä pre deti predškolského a školského veku v sprievode lesných pedagógov. Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatových a vizuálnych ukážok povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Výsledkom projektu by malo byť zvýšenie dôveryhodnosti lesníckej profesie a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie.