< sekcia Regióny

Liptovský Mikuláš je za odklad termínu povinného separovania bioodpadu

Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Foto: TASR - Miroslava Siváková

K riešeniu problému by podľa hovorkyne mesta prispelo, keby MŽP oznámilo výsledok hodnotenia projektu.

Liptovský Mikuláš 10. augusta (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš je za odklad termínu povinného separovania bioodpadu. Samospráva totiž nie je schopná vykryť celý proces nakladania s kuchynským odpadom od 1. januára budúceho roka z vlastných prostriedkov. Financie na zavedenie zberu chcelo mesto získať z ministerstva životného prostredia (MŽP), vyhodnotenie projektu však stále nie je známe. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.

"Mesto hľadalo možnosti plnenia povinnosti zberu kuchynského odpadu už v roku 2019, keď podalo projekt 'Zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Liptovskom Mikuláši'. Ten je v súčasnosti v etape podrobného vyhodnotenia," priblížila Mária Lošonská z oddelenia životného prostredia liptovskomikulášskeho mestského úradu.

K riešeniu problému by podľa hovorkyne mesta prispelo, keby MŽP oznámilo výsledok hodnotenia projektu. "Takto mesto nevie, či sa má spoliehať na projekt alebo hľadať iný spôsob zabezpečenia plnenia povinnosti," zdôvodnila Čapčíková, podľa ktorej by envirorezort mal urýchliť proces schvaľovania projektov.

Proces zberu kuchynského odpadu brzdia aj možnosti zabezpečenia jeho zhodnotenia v zariadení na zhodnocovania tohto odpadu. "Ich dostatok by zjednodušil riešenie zberu daného odpadu. Tie by mal zabezpečiť štát a nie nechávať na obce alebo podnikateľov," konkretizovala Lošonská.

Ak by sa zber kuchynského odpadu riešil z projektu, mesto by to stálo necelých 50.000 eur. Ak nie, odvoz jednej 240-litrovej nádoby by stál približne 12 eur. "Mesto zatiaľ neuvažuje, že náklady na zber kuchynského odpadu zahrnie do poplatku za komunálny odpad," dodala hovorkyňa mesta.

Od 1. januára 2021 by mali obce a mestá zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Cieľom opatrenia je eliminovať, ideálne odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. K doterajším farebným kontajnerom na triedený zber odpadu by mal pribudnúť ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Na Slováka ročne pripadá 100 kilogramov potravinového odpadu.