< sekcia Regióny

Výročie objavenia jaskyne Driny pripomenie čítanie v múzeu

archívna snímka. Foto: TASR/Adriana Hudecová

Ďalšia fáza sprístupňovania jaskyne nastala až po druhej svetovej vojne.

Liptovský Mikuláš 18. novembra (TASR) – Pri príležitosti 90. výročia objavenia jaskyne Driny pripravuje Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši čítanie z archívu a knižnice. Návštevníci si v stredu (20. 11.) vypočujú znenie originálnych archívnych dokumentov viažucich sa k dejinám sprístupňovania jaskyne. Informovala o tom riaditeľka múzea Dana Šubová.

"Túto jedinú sprístupnenú jaskyňu na západnom Slovensku objavili v júli 1929 Ján Banič a Imrich Vajsábl. Ako prví zostúpili na dno tzv. Objavného komína a dostali sa tak do priestorov jaskyne. V ďalších rokoch bolo založené družstvo, ktoré sa snažilo sprístupniť jaskyňu širokej verejnosti, ale aj rozvíjať cestovný ruch v celej malokarpatskej oblasti," priblížila Eva Mauritzová z múzea jaskyniarstva. Významnými osobnosťami v tomto smere boli žandársky strážmajster v Smoleniciach Ján Prudík a okresný náčelník v Trnave Ján Beňovský. Ich pričinením sa dostala jaskyňa do pozornosti verejnosti.

Ďalšia fáza sprístupňovania jaskyne nastala až po druhej svetovej vojne. "V roku 1950 sem prišli jaskyniari zo Slovenskej speleologickej spoločnosti Ján Majko a Anton Droppa. Majkovi sa podarilo objaviť nový veľký priestor, ktorý nazval Sieňou Slovenskej speleologickej spoločnosti," dodala Mauritzová.

Podujatie nadväzuje na oslavy 90. výročia objavenia jaskyne, ktoré sa uskutočnili 28. septembra v Smoleniciach. Organizačne sa na ňom podieľali obec Smolenice, Štátna ochrana prírody SR – Správa slovenských jaskýň a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.