< sekcia Regióny

Vallo: Debatu o 3. kotle spaľovne OLO chceme uzavrieť do pár týždňov

Na archívnej snímke primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ambíciou je taktiež napojenie energetického zhodnocovania odpadov na dodávky tepla do systému centrálneho zásobovania teplom mesta Bratisla

Bratislava 23. augusta (TASR) – Mesto Bratislava plánuje rozhodnúť o výstavbe tretieho kotla v bratislavskej spaľovni odpadov vo Vlčom hrdle do niekoľkých týždňov. Avizuje to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že on je za tretí kotol, otázna je ešte jeho kapacita.

Aktuálne posudzovaným investičným zámerom bratislavskej mestskej spoločnosti Odvoz a likvidáciu odpadu (OLO) je modernizácia a ekologizácia zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov (ZEVO), takzvanej spaľovne. Zámer počíta s vybudovaním nového kotla K3 a rekonštrukcie existujúceho kotla K2.

„Modernizácia má zabezpečiť zvýšenie spoľahlivosti a životnosti zariadenia pri jeho modernizácii a ekologizácii. Priniesť má udržateľnosť prevádzky na čo najdlhšiu dobu s optimálnymi investičnými a prevádzkovými nákladmi a minimalizáciu potrebných odstávok,“ priblížila pre TASR Linda Golejová z OLO.

Ambíciou je taktiež napojenie ZEVO na dodávky tepla do systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) mesta Bratislava, pričom sa uvažuje o zabezpečení zhruba 30-percentnej celkovej potreby tepla CZT.

„V uvedenom rozsahu bude zabezpečenie dodávok tepla pre CZT predstavovať plnú náhradu fosílnych palív (zemný plyn) a výraznú úsporu emisií CO2 oproti súčasnej podobe výroby tepla," podotkla Golejová. Dodávky „odpadového tepla" majú zabezpečiť nielen možnosť zníženia ceny tepla pre Bratislavčanov, ale aj doposiaľ neexistujúce príjmy pre ZEVO. Tie budú môcť byť použité na zavádzanie a prevádzku systémov a nástrojov slúžiacich k zvýšeniu miery recyklácie či opätovného používania odpadov.

„Mestu Bratislava po modernizácii ZEVO nevznikne akákoľvek potreba ukladania zmesového komunálneho odpadu na skládku, čím bude zásadným spôsobom naplnený jeden zo strategických cieľov v oblasti odpadového hospodárstva zameraného na cirkulárnu ekonomiku," podotkla.

Možnosť energetického zhodnocovania odpadu, ktorá je v hierarchii odpadového hospodárstva nadradená skládkovaniu, budú môcť po modernizácii a ekologizácii ZEVO v OLO využívať aj ostatné mestá či obce Bratislavského kraja.

Inštitút environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia SR minulý rok zverejnil analýzu, v ktorej skonštatoval, že výstavba tretieho kotla v bratislavskej spaľovni je finančne aj spoločensky návratný projekt, avšak nie je potrebný na splnenie cieľov skládkovania a recyklácie. OLO na analýzu reagovalo, že prioritou je modernizácia a ekologizácia spaľovne. Chce, aby Bratislava mala pre obdobie minimálne ďalších 20 rokov k dispozícii spaľovňu, ktorá bude spĺňať a dodržiavať najprísnejšie environmentálne štandardy.