< sekcia Regióny

Malacký urgentný príjem je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc

Predpokladaný termín zaradenia malackej nemocnice do siete, aj podľa návrhu účinnosti novelizovaného nariadenia vlády, je 1. február 2021.

Bratislava 12. januára (TASR) – Návrh na doplnenie pevnej siete poskytovateľov ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) o nemocnicu v Malackách je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Dotknuté subjekty sa k materiálu, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, môžu vyjadriť v skrátenom konaní.

"Navrhovaná zmena vychádza zo zvyšujúcej sa záťaže jednotlivých zdravotníckych zariadení pandémiou ochorenia COVID-19, špecificky však pretrvávajúcej záťaži nemocníc poskytujúcich ústavnú zdravotnú starostlivosť," vysvetľuje Ministerstvo zdravotníctva SR, predkladateľ návrhu.

Rezort poukazuje na skutočnosť, že prevádzkovateľ malackej nemocnice plánoval zrušiť urgentnú pohotovosť k 1. januáru 2021 z ekonomických dôvodov. Zrušenie urgentu by si vyžiadalo, aby pacientov zo spádovej oblasti, ktorá zahŕňa 80 000 obyvateľov regiónu Záhorie, prevážali v neodkladných prípadoch do Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Predĺženie času transportu, zvýšená záťaž poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, ale i zdravotníkov UNB by podľa rezortu mohli viesť k nepredvídateľným okolnostiam i ohrozeniu základných práv a bezpečnosti pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

"V zmysle uvedených skutočností považujeme doplnenie pevnej siete urgentov 1. typu o nemocnicu v Malackách za nevyhnutné v čo najkratšom čase," zdôraznil rezort.

ÚPS doteraz poskytoval prevádzkovateľ nemocnice s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), zvyšujúce sa náklady i znížené príjmy v dôsledku pandémie však viedli k situácii, že urgent mal ku konca roka 2020 skončiť. MZ napokon vyhovel žiadosti BSK, mesta Malacky i spoločnosti Nemocničná, aby zaradilo Malacky do tzv. pevnej siete urgentov 1. typu. V rámci nej dostávajú poskytovatelia tejto služby od zdravotných poisťovní paušálne platby. Predpokladaný termín zaradenia malackej nemocnice do siete, aj podľa návrhu účinnosti novelizovaného nariadenia vlády, je 1. február 2021. Dovtedy bude prevádzku urgentu naďalej dotovať samosprávny kraj.